tri thức misa

 1. Tiết Nguyễn

  In báo cáo công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản Nhà nước không có số liệu

  Báo cáo công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản Nhà nước sẽ lấy lên các tài sản được ghi tăng trong năm và có khai báo phương thức hình là MUA SẮM
 2. Tiết Nguyễn

  In báo cáo công khai cho thuê tài sản Nhà nước khi đã làm khai thác tài sản nhưng không có số liệu

  Báo cáo công khai cho thuê tài sản Nhà nước, chỉ lấy lên các tài sản kê khai (tài sản thuộc 1 trong 4 nhóm: Đất, Nhà, Ô tô, Tài sản khác) có thực hiện nghiệp vụ Khai thác tài sản
 3. Tiết Nguyễn

  Báo cáo công khai tình hình xử lý tài sản nhà nước không thể hiện tài sản đã lập đề nghị xử lý

  Báo cáo công khai tình hình xử lý tài sản nhà nước gồm điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác chỉ lấy lên các tài sản thỏa mãn cả 2 điều kiện: Tài sản đã được lập đề nghị xử lý Tài sản đã được ghi giảm Để đảm bảo các tài sản được đề nghị xử lý và...
 4. Tiết Nguyễn

  Lập đề nghị xử lý trụ sở làm việc nhưng Mẫu số 01-DM-TSNN không thể hiện được số liệu

  Mẫu số 01-DM/TSNN, chỉ lấy lên các tài sản được kê khai là Đất hoặc Nhà, và đã được khai báo nghiệp vụ đề nghị xử lý và phải chyển trạng thái đã duyệt. Anh/Chị cần kiểm tra Thông tin kê khai của tài sản để chắc chắn tài sản đã được khai báo đúng:
 5. Tiết Nguyễn

  Báo cáo mẫu số 02-ĐK/TSNN số lượng xe của đơn vị lên không đầy đủ

  Mẫu số 02-ĐK/TSNN, chỉ lấy lên các tài sản được kê khai là Ô tô Anh/Chị cần kiểm tra Thông tin kê khai của tài sản để chắc chắn tài sản đã được khai báo đúng và báo cáo này chỉ lên tài sản mới mua trong năm hạch toán.
 6. Tiết Nguyễn

  Tài sản không thể hiện lên báo cáo Mẫu số 03-ĐK-TSNN

  Mẫu số 03-ĐK/TSNN, chỉ lấy lên các tài sản được kê khai là Tài sản khác trên 500 triệu và mới mua trong năm hạch toán. Anh/Chị cần kiểm tra Thông tin kê khai của tài sản để chắc chắn tài sản đã được khai báo đúng
 7. Tiết Nguyễn

  Báo cáo kiểm kê tài sản cố định không có số liệu

  Khi in Báo cáo kiểm kê không có số liệ là vì đơn vị chưa thực hiện lập chứng từ kiểm kê tài sản Để lập chứng từ kiểm kê, cán bộ QLTS chọn đến chức năng Kiểm kê và thêm mới chứng từ kiểm kê cho các bộ phận, sau đó Cất chứng từ kiểm kê vừa thêm. Có thể kiểm kê cho Tất cả bộ phận hoặc riêng từng...
 8. Bùi Thị Ngọc Bích

  Hướng dẫn nhập khẩu danh sách Tài sản cố định từ excel vào phần mềm QLTS

  Tình huống 1: Nhập khẩu danh sách TSCĐ từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 sang QLTS (hoặc từ MISA Bamboo.NET sang QLTS) Các bước thực hiện: Bước 1: Mở phần mềm QLTS: Khai báo trong Danh mục\Bộ phận sử dụng tài sản tương ứng với Danh mục\Phòng ban (có phát sinh sử dụng tài sản) giống trên phần mềm...
 9. Bùi Thị Ngọc Bích

  Hướng dẫn đăng ký giấy phép sử dụng trên phần mềm MISA Mimosa.NET

  Giải pháp: 1. Đăng ký giấy phép sử dụng (GPSD) cho 1 đơn vị trên 1 máy tính Bước 1: Mở phần mềm MISA Mimosa.NET lên (có thể đăng nhập hoặc không đăng nhập vào dữ liệu) Bước 2: Vào Trợ giúp\ chọn Đặt hàng và đăng ký giấy phép sử dụng Bước 3: Tích vào nút Mở tệp để chọn đến file giấy phép sử dụng...
 10. Bùi Thị Ngọc Bích

  Ghi tăng tài sản cố định

  Giải pháp: Biểu hiện: Nhận được tài sản từ cấp trên cấp nhưng sao khai báo xong vào ghi tăng thì không có TS đó để chọn Nguyên nhân: Do ngày ghi tăng khách hàng đang để là năm cũ. Nên chương trình hiểu đây là TS cũ của đơn vị Giải pháp: Chọn lại ngày ghi tăng là ngày trong năm hạch toán
 11. Bùi Thị Ngọc Bích

  B02-H Phần II: Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng sai số liệu

  Giải pháp: Biểu hiện 1: B02-H Phần II: Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng không thể hiện được các phát sinh liên quan đến tài khoản 631 Nguyên nhân: Do đơn vị đang sử dụng đặc thù là đơn vị HCSN thông thường nên báo cáo không lên được thông tin này Cách khắc...
 12. Bùi Thị Ngọc Bích

  S02c-H: Sổ cái - Hình thức chứng từ ghi sổ sai số liệu

  Biểu hiện: In Sổ S02c-H: Sổ cái - Hình thức chứng từ ghi sổ không có số liệu hoặc không khớp với bảng cân đối tài khoản và sổ cái theo hình thức nhật ký chung. Nguyên nhân: có thể do một số nguyên nhân sau: Nguyên nhân 1: Do chưa lập chứng từ ghi sổ hoặc chọn thiếu chứng từ khi lập chứng từ ghi...
 13. Bùi Thị Ngọc Bích

  F02-3cH: Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi sai số liệu

  Biểu hiện: In báo cáo F02-3cH: Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi sai số liệu báo không có số liệu In báo cáo F02-3cH: Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi sai số liệu thể hiện không đúng với số liệu đã hạch toán. Nguyên nhân: Có thể do một trong các nguyên nhân sau: Nguyên nhân 1: Do...
 14. Bùi Thị Ngọc Bích

  Báo cáo "B02-H Phần I Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng"

  Biểu hiện: Khách hàng in báo cáo "B02-H Phần I Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng" - Phần XDCB lên sai số kinh phí chưa sử dụng kỳ trước chuyển sang có số dư, kiểm tra số dư của TK241 và TK441 bằng nhau bằng nhau hoặc không có số dư? Nguyên Nhân: Do trong số dư...
 15. Bùi Thị Ngọc Bích

  Mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng lên sai số liệu

  Giải pháp: Biểu hiện 1: Số dư tạm ứng không lên số liệu hoặc lên thiếu (Số dư tạm ứng lấy số liệu PS Có TK nguồn kinh phí trừ đi(-) Phát sinh Nợ TK nguồn kinh phí như 4612, 462, 465.... Nguyên nhân 1: Do chưa nhập chứng rút tạm ứng Nợ TK liên quan/Có TK 4612, 462, 465.. Khắc phục: Vào Tìm...
 16. Bùi Thị Ngọc Bích

  Hướng dẫn nghiệp vụ Xuất toán hay còn gọi là giảm chi các khoản chi năm trước

  Giải pháp: Xuất toán là những khoản chi hoạt động không được duyệt hoặc chi sai của năm trước khi duyệt quyết toán không được duyệt. Trường hợp xuất toán khoản chi hoạt động: Hạch toán đúng: Nợ TK 111 (nếu thu hồi ngay bằng tiền mặt) Nợ TK 3118(nếu...
 17. Bùi Thị Ngọc Bích

  Không tạo được cơ sở dữ liệu (áp dụng cho cả hai sản phẩm MISA Mimosa.NET và MISA Bamboo.NET)

  Biểu hiện: Thông báo lỗi "CREATE DATABASE permission denied in database master " (lỗi xảy ra khi sử dụng Windows 8) Giải pháp: Bước 1: Vào Control Panel\All Control Panel Items\User Accounts sau đó tích chọn "Change User Account Control Setting" => Hiện ra bảng Change User Account Control...
 18. Bùi Thị Ngọc Bích

  Bảng cân đối tài khoản sai số liệu

  Biểu hiện: Số dư của tài khoản 511 - Phí, lệ phí bị âm Nguyên nhân: Do Quy trình hạch toán thu phí, lệ phí của đơn vị như sau: Bước 1: Thu học phí: Nợ 111, 112/ Có 511 Bước 2: Kết chuyển sang tài khoản 521: Nợ 511/ Có 521 (5211) Bước 3: Chi hoạt động : Nợ 6612/ Có 111, 112 Bước 4: Thực hiện lập...
 19. Bùi Thị Ngọc Bích

  Hướng dẫn các nghiệp vụ điều chỉnh dự toán, hủy dự toán

  Giải pháp: Nghiệp vụ 1 : Điều chỉnh dự toán chi thường xuyên, không thường xuyên sang nguồn tiết kiệm chi 10% Hướng dẫn : Bước 1: Khai báo danh mục nguồn: Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí, khai báo theo nguyên tắc: Căn cứ nguồn tiết kiệm 10% sử dụng thuộc nguồn Trung ương...
 20. Bùi Thị Ngọc Bích

  Không ghi giảm được Công cụ dụng cụ (CCDC)

  Biểu hiện: Ghi giảm Công cụ dụng cụ báo Số lượng CCDC ... được ghi tăng cho Phòng/ Ban .... là 0. Bạn không thể ghi giảm quá số lượng đã ghi tăng. Ghi sổ không thành công. Nguyên nhân 1: Do chưa ghi tăng tài sản cho phòng ban đó hoặc đã ghi tăng nhưng chọn nhầm phòng ban Cách khắc phục: Kiểm...
Top