Có gì mới?

Bài mới nhất

Bài viết hồ sơ mới nhất

E xử lý giùm a bên cty TNHH Đức Thành là máy chủ bị lỗi như hình chụp, và khi mở thư mục trong nó cũng bị lỗi nhưng khi để một lúc thì nó trở lại bình thường, như vây là sao e?
C. Tươi: 0919530624
anh ơi, cho em hỏi , bên em hạch toán bán ngoại tệ trong phần chuyển tiền nội bộ mà tại sao trong TK VND lại k nhảy số tiền vậy ạ, chỉ có TK USD nhảy thôi ạ
bên em đang dùng HDDT theo TT 78 trên phần mềm misa. bên em có bán cho cty A mặt hàng với lượng là 1.850 kg và đã xuất hóa đơn ngay tại thời điểm hàng ra khỏi kho của cty, nhưng xuống cty A họ cân lại thực tế được có 1.820 kg, họ chỉ thực nhận có 1.820 kg. Họ yêu cầu bên e xử lý cho đúng với lượng hàng họ nhận, mong a/c hướng dẫn chi tiết cách sử lý này.
Top