Báo cáo công khai tình hình xử lý tài sản nhà nước không thể hiện tài sản đã lập đề nghị xử lý

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Tiết Nguyễn

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Báo cáo công khai tình hình xử lý tài sản nhà nước gồm điều chuyển, thanh lý, bán, chuyển nhượng và các hình thức chuyển đổi sở hữu khác chỉ lấy lên các tài sản thỏa mãn cả 2 điều kiện:

  • Tài sản đã được lập đề nghị xử lý

  • Tài sản đã được ghi giảm
Để đảm bảo các tài sản được đề nghị xử lý và ghi giảm đủ, cán bộ QLTS có thể chọn đến phiếu Đề nghị xử lý cho các tài sản chưa ghi giảm khi lập chứng từ ghi giảm

upload_2017-12-7_17-21-23.png
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top