B02-H Phần II: Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng sai số liệu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bùi Thị Ngọc Bích

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Giải pháp:
Biểu hiện 1: B02-H Phần II: Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng không thể hiện được các phát sinh liên quan đến tài khoản 631
Nguyên nhân: Do đơn vị đang sử dụng đặc thù là đơn vị HCSN thông thường nên báo cáo không lên được thông tin này
Cách khắc phục:
 • Vào Hệ thống\ Tính năng bổ sung
 • Nhấn Thêm
 • Nhấn vào Chọn tệp. Chương trình hiện ra các đặc thù thì chọn DonViTuChuHoanToan.msa sau đó nhấn Open
(Trong trường hợp không hiện ra sẵn các đặc thù để chọn thì đơn vị chọn vào đường dẫn C:\Programe Files\MISA Group\MISA Mimosa.NET 2012\AddOnfiles để chọn đặc thù như trên)
 • Nhấn Đồng ý
 • Chương trình hiện bảng: "Cài đặt thành công" => Nhấn OK
 • Nhấn Đóng
 • Chương trình hiện bảng: " Bạn phải đăng nhập lại DL..." => Nhấn Yes.
 • Sau khi đăng nhập lại vào DL thì phải vào Tiện ích\ Bảo trì DL để chạy bảo trì lại DL.
Lưu ý:
 • Khi add đặc thù tự chủ hoàn toàn thì khi hạch toán liên quan đến TK 531 và 631 đơn vị phải hạch toán chi tiết đến MLNS (hạch toán chi tiết đến Nguồn, Chương, khoản, Mục, Tiểu mục)
 • Khi hạch toán TK 6311 thì chương trình không tự động lấy lên báo cáo, mà đơn vị phải làm kết chuyển chênh lệch thu-chi từ TK 6311 sang TK 531 thì khi đó mới lên báo cáo được.
 • Khi add đặc thù tự chủ hoàn toàn thì đơn vị có thể in được báo cáo B02-H phần II: Bảng tổng hợp tình hình kinh phí và quyết toán kinh phí đã sử dụng lên được số liệu của TK 631 chi tiết theo MLNS. Khi in báo cáo chọn mẫu "Đặc thù các đơn vị tự chủ hoàn toàn"
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top