Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bùi Thị Ngọc Bích

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Biểu hiện: Ghi giảm Công cụ dụng cụ báo Số lượng CCDC ... được ghi tăng cho Phòng/ Ban .... là 0. Bạn không thể ghi giảm quá số lượng đã ghi tăng. Ghi sổ không thành công.
upload_2017-12-7_16-4-8.png


Nguyên nhân 1: Do chưa ghi tăng tài sản cho phòng ban đó hoặc đã ghi tăng nhưng chọn nhầm phòng ban
Cách khắc phục: Kiểm tra lại chứng từ ghi tăng hoặc phần nhập số dư ban đầu của CCDC đó xem có ghi tăng cho CCDC đó chưa và có chọn đúng phòng ban không. Nếu không thì sửa lại cho đúng


Nguyên nhân 2: Do tài khoản 005 tích theo dõi theo VTHH, CCDC tồn kho
Cách khắc phục: Tài khoản 005 phải được tích theo dõi chi tiết theo CCDC theo phòng ban mới đúng. Thực hiện theo các bước sau:
  • Bước 1: Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, xóa toàn bộ số dư TK 005
  • Bước 2: Vào Menu Danh Mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, nhấp đôi vào TK 005, tích theo dõi CCDC theo phòng ban
  • Bước 3: Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, nhập lại số dư cho TK 005 theo từng phòng\Ban
  • Bước 4: Bảo trì Dữ liệu
  • Bước 5: Vào lập lại chứng từ ghi giảm
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top