tri thức misa

 1. Bùi Thị Ngọc Bích

  Số rút (Có TK1121) không bằng số chi 8142 (không bằng số chi ở báo cáo Tổng hợp chi theo NDKT)

  Luồng nghiệp vụ thường là: Khi rút tiền ở kho bạc về Nợ 111/Có 1121 Thực chi sau đó chi ra là Nợ 8142/Có 111, hoặc hạch toán chi phí lương, bảo hiểm là Nợ 8142/Có 332, 334 rồi chi ra là Nợ 332, 334/Có 111. Khi rút tiền ở kho bạc về Nợ 111/Có 1121 Tạm ứng sau đó chi ra là Nợ 8192/Có 111, khi...
 2. Bùi Thị Ngọc Bích

  Hạch toán trong tháng chỉnh lý quyết toán thì làm như thế nào?

  Chứng từ phát sinh trong tháng chỉnh lý, anh/chị vẫn thực hiện hạch toán vào các phân hệ tương ứng trên phần mềm. • Khi nhập chứng từ, anh chị lưu ý: ▪Ngày chứng từ: Là ngày thực tế phát sinh chứng từ đó, thông thường vào Quý 1 của năm tài chính kế tiếp, ví dụ...
 3. Lê Văn Cát Tường

  9 BƯỚC ĐỂ HOÀN THÀNH BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NHANH NHẤT

  A. 9 bước để hoàn thành báo cáo quyết toán nhanh nhất dành cho ngân sách xã Bước 1: Thực hiện bảo trì để kiểm tra tính đúng đắn của dữ liệu Bước 2: Thực hiện lập bảng kế thanh toán tạm ứng, Ghi thu- Ghi Chi Bước 3: Kiểm tra bảng đối chiếu kho bạc Bước 4: Kiểm tra số dư tài khoản 111, 1121...
 4. Lê Văn Cát Tường

  Đào tạo nghiệp vụ và phần mềm kế toán Xã/Phường

  Đào tạo theo tài liệu đính kèm TAI-LIEU-DAO-TAOBAMBOO2015.7z
 5. Lê Văn Cát Tường

  Sai số liệu trên Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng, ứng trước QĐ759 (C2-02/NS)

  Biểu hiện 01: Số dư tạm ứng sai (không bằng (Có 1121 Tạm ứng - Nợ 8142/Có 8192 Thanh toán tạm ứng) Nguyên nhân 01: Có thể do khi tạm ứng Có 1121 chưa chọn Mục là 0051/0052 hoặc chưa chọn Mã thống kê là Chi hoạt động/Chi XDCB. Giải pháp: Chọn đúng mã thống kê khi tạm ứng (khi thanh toán tạm ứng...
 6. Lê Văn Cát Tường

  Không đăng nhập được vào dữ liệu

  Biểu hiện 1: Mở dữ liệu, chương trình báo lỗi SQL Server detected a logical consistency-based I/O error: tom page (expected signature ….) Nguyên nhân: Do copy file dữ liệu .mbd sang máy mới, đường dẫn mới trong khi vẫn đang mở chương trình MISA Bamboo đăng nhập dữ liệu đó. Giải pháp: Tắt chương...
 7. Lê Văn Cát Tường

  S07-X: Sổ theo dõi các quỹ công chuyên dùng

  Biểu hiện: Đã hạch toán các bút toán liên quan đến tài khoản 431 (Quỹ công chuyên dùng) tuy nhiên khi in S07-X: Sổ theo dõi các quỹ công chuyên dùng thì báo cáo không có số liệu. Nguyên nhân 1: Do tài khoản 431 không theo dõi chi tiết theo "Hoạt động" Giải pháp: Vào Danh mục --> Tài khoản -->...
 8. Lê Văn Cát Tường

  Chuyển nguồn đã hạch toán

  Biểu hiện: Khách hàng muốn chuyển nguồn đã hạch toán trên các chứng từ phát sinh, dự toán, và số dư Giải pháp: Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí: Sau đó, click chọn nguồn cần chuyển và nhấn nút "Chuyển nguồn" trên thanh công cụ Chương trình sẽ xuất hiện bảng "Chuyển nguồn hạch toán"...
 9. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn quyết toán số liệu ngân sách xã

  Trường hợp 1: Bảng cân đối tài khoản Số dư nằm trên TK 8141, TK 7141 và TK 1121 Trường hợp A: Số tiền còn dư trên 1121 có bao gồm khoản Chi chuyển nguồn Hạch toán đầu năm: Quyết toán thu (Nợ TK 7141/Có TK 914)->Chi chuyển nguồn (Nợ TK 8141(thuộc mục 0900)/Có TK 7142(thuộc mục 0950)_hạch...
 10. Lê Văn Cát Tường

  Sai số liệu bảng đối chiếu tình hình thanh toán tạm ứng lên (B08-X)

  Biểu hiện 1: Cột tạm ứng còn lại đầu kỳ (số tạm ứng năm trước chuyển sang) không lấy được số liệu/ Nguyên nhân: Từ phiên bản R37 trở về trước chương trình chưa thiết lập được cách lấy số liệu này căn cứ theo tài khoản nào Cách khắc phục: Sử dụng MISA Bamboo.NET 2012 R38 trở lên. Vào Nghiệp...
 11. Lê Văn Cát Tường

  B03-X Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã bị sai số liệu

  Giải pháp: Lưu ý: Báo cáo này số liệu lấy lên giống như báo cáo thu (chi) theo NDKT là căn cứ công thức và khai báo trong chỉ tiêu ở Mẫu dự toán có lấy vào báo cáo này hay không. Vì vậy, nếu 1 chỉ tiêu con tích lấy lên báo cáo này thì tất cả các chỉ tiêu con cũng phải tích lấy lên hoặc tất cả...
 12. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn kiểm tra báo cáo B01-X Bảng cân đối tài khoản

  Giải pháp: Biểu hiện 1: TK 111,1121,1128 bị sai Khắc phục: Xem hướng dẫn kiểm tra Tại đây Biểu hiện 2: TK 3361, 3362 bị sai Khắc phục: Xem hướng dẫn kiểm tra Tại đây Biểu hiện 3: TK 332, 334 bị sai Khắc phục: Xem hướng dẫn kiểm tra Tại đây Biểu hiện 4: TK 8192 bị sai Nguyên nhân 1: Do...
 13. Lê Văn Cát Tường

  B09-X: Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại Kho bạc bị sai số liệu

  Biểu hiện: Số dư đầu kỳ của tài khoản ngân hàng không lên, dù đã nhập số dư ban đầu Nguyên nhân: Do tài khoản 112 không click chọn chi tiết theo TK ngân hàng, kho bạc Giải pháp: Xóa số dư trên TK Ngân hàng hiện tại. Sau đó, Vào Danh mục\Hệ Thống Tài khoản --> Click chọn chi tiết theo tài...
 14. Lê Văn Cát Tường

  Báo cáo B02a-X Báo cáo tổng hợp thu theo NDKT sai số liệu

  Biểu hiện 1: Cột dự toán năm bị sai tham khảo giải pháp tại đây Biểu hiện 2:Cột Thực hiện\Trong tháng sai tham khảo giải pháp tại đây Biểu hiện 3: Cột Thực hiện\Lũy kế từ đầu năm sai tham khảo giải pháp tại đây Biểu hiện 4: Chỉ tiêu Thu ngân sách xã chưa qua Kho bạc sai Giải thích: Cách lấy số...
 15. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn các thao tác kết chuyển cuối năm, quyết toán đầu năm

  Giải pháp: Các thao tác cần thực hiện vào cuối năm và đầu năm: Trước khi khóa sổ kế toán năm phải thực hiện chuyển số thu, số chi ngân sách năm nay thành số thu, số chi ngân sách năm trước như sau: + Chọn ngày hạch toán là 31/12. + Vào Nghiệp vụ khác/ Thêm, Chọn Kết chuyển cuối năm. Kết...
 16. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn các nghiệp vụ đặc biệt trong chế độ kế toán Ngân sách xã

  Giải pháp: Phần A: Các nghiệp vụ trên báo cáo chi theo nội dung kinh tế Dự phòng: Theo quy định tại Điều 9 Luật Ngân sách Nhà nước, Dự toán chi ngân sách trung ương và ngân sách các cấp chính quyền địa phương được bố trí khoản dự phòng từ 2% đến 5% tổng số chi để chi phòng chống, khắc phục...
 17. Lê Văn Cát Tường

  Tài liệu hướng dẫn cách đối chiếu số dự toán rút và số chi trên phần mềm MISA Bamboo.NET

  Câu hỏi: Tại sao số rút Có 1121 của đơn vị không khớp với số chi Nợ 8142? Hoặc sao Có 1121 đã bằng Nợ 8142 mà lại lệch với Có 008? Luồng nghiệp vụ thường là: Khi rút tiền ở kho bạc về Nợ 111/Có 1121 Thực chi sau đó chi ra là Nợ 8142/Có 111, hoặc hạch toán chi phí lương, bảo hiểm là Nợ 8142/Có...
 18. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn kiểm tra phần Thu hộ, Chi hộ, Quỹ công chuyên dùng trên Bảng cân đối tài khoản

  Biểu hiện: Bảng cân đối tài khoản bị âm dương ở TK3361, 3362, 431 Nguyên nhân: Hạch toán nhầm khi Thu thì hạch toán vào 3361 nhưng chi lại hạch toán vào 3362 hoặc hạch toán nhầm vào TK 431 Giải pháp: Trường hợp sai số dư TK 3361, 3362: Nếu có thể nhập lại số dư thì giải thích lý do gây sai cho...
 19. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn kiểm tra B06-X: Báo cáo kết quả hoạt động tài chính khác của xã

  Biểu hiện: Không hiển thị số liệu thu hộ, chi hộ, quỹ công chuyên dùng lên báo cáo dù có phát sinh hạch toán Nguyên nhân: Do đơn vị hạch toán TK thuộc loại này nhưng hoạt động tài chính lại thuộc loại hoạt động khác. Ví dụ TK hạch toán là thu hộ nhưng khai báo Hoạt động tài chính lại của Chi hộ...
 20. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn: Bảo trì dữ liệu để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu

  Mục đích: Bảo trì dữ liệu để đảm bảo toàn bộ chứng từ đã được ghi vào sổ, báo cáo. Thực hiện thao tác Bảo trì dữ liệu: Kết thúc chương trình và đồng ý Sao lưu để thực hiện việc sao lưu lại dữ liệu. Đề nghị những người dùng khác đóng dữ liệu cần bảo trì (nếu có nhiều người dùng cùng làm chung...
Top