Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bùi Thị Ngọc Bích

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Giải pháp:
Biểu hiện: Nhận được tài sản từ cấp trên cấp nhưng sao khai báo xong vào ghi tăng thì không có TS đó để chọn

Nguyên nhân: Do ngày ghi tăng khách hàng đang để là năm cũ. Nên chương trình hiểu đây là TS cũ của đơn vị

Giải pháp: Chọn lại ngày ghi tăng là ngày trong năm hạch toán
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top