Hướng dẫn đăng ký giấy phép sử dụng trên phần mềm MISA Mimosa.NET

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bùi Thị Ngọc Bích

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Giải pháp:
1. Đăng ký giấy phép sử dụng (GPSD) cho 1 đơn vị trên 1 máy tính
Bước 1:
Mở phần mềm MISA Mimosa.NET lên (có thể đăng nhập hoặc không đăng nhập vào dữ liệu)
Bước 2: Vào Trợ giúp\ chọn Đặt hàng và đăng ký giấy phép sử dụng
Bước 3: Tích vào nút Mở tệp để chọn đến file giấy phép sử dụng (file có dạng: [Tên đơn vị][MISAMimosa.NET2012].lic). Sau đó nhấn Đăng ký
Bước 4: Thoát MISA ra vào lại

2. Đăng ký nhiều giấy phép của nhiều đơn vị trên 1 máy tính
Bước 1:
Vào đường dẫn cài đặt chương trình. Thông thường có tại đường dẫn "C:\Program Files (x86)\MISA Group", sau đó copy thư mục MISA Mimosa.NET 2012 sang 1 đường dẫn khác hoặc paste ngay tại đường dẫn này nhưng sau đó đổi tên.
Ví dụ: Đơn vị A : thư mục MISA Mimosa.NET 2012 tại đường dẫn C:\Program Files (x86)\MISA Group
Đơn vị B : copy sang ổ D tên thư mục MISA Mimosa.NET 2012 đổi thành MISA Mimosa.NET 2012_B
Bước 2: Tại thư mục MISA Mimosa.NET 2012 mới copy ra (ví dụ: MISA Mimosa.NET 2012_B), vào thư mục bin đưa biểu tượng chạy của phần mềm MISA Mimosa.NET 2012.exe ra ngoài Desktop. (nhấp phải vào biểu tượng chọn Send to Desktop)
Bước 3: Đổi lại tên cho biểu tượng mới này: Nhấp phải vào biểu tượng chọn Rename (Ví dụ: DONVI_B)
Bước 4: Mở biểu tượng mới để chạy phần mềm và thực hiện đăng ký GPSD như hướng dẫn tại phần 1

Khi đăng ký giấy phép sử dụng của nhiều đơn vị trên 1 máy tính thì lưu ý những vấn đề sau:
  • Mỗi biểu tượng trên Desktop sẽ cho phép đăng ký GPSD của 1 đơn vị.
  • Khi nâng cấp lên phiên bản mới thì chương trình chỉ nâng cấp cho 1 đơn vị (Biểu tượng trên desktop gắn liền với đường dẫn gốc khi cài đặt chương trình. Thông thường tại đường dẫn: C:\Program Files (x86)\MISA Group\MISA Mimosa.NET 2012. Vì vậy sau khi nâng cấp thì người sử dụng phải thực hiện lại thao tác đăng ký giấy phép sử dụng cho nhiều đơn vị. Các thư mục cũ đã tạo trước đó có thể xóa đi. (lưu ý nếu khách hàng có sửa mẫu thì copy lại thư mục Report)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top