tri thức misa

 1. Chu Kim Anh

  In bảng chấm công, bảng lương A3 trên khổ giấy A4

  Giải pháp: Biểu hiện: In bảng chấm công, in bảng lương A3 trên khổ giấy A4 không hiển thị hết thông tin. Nguyên nhân: Do mẫu biểu thiết kế A3, máy in không hỗ trợ in A3 hoặc lựa chọn khổ giấy khi in chưa đúng. Giải pháp: Điều kiện cần và đủ để in: - Máy in phải hỗ trợ in được khổ giấy A3 - Khi...
 2. Chu Kim Anh

  Hướng dẫn kết nối máy trạm tới máy chủ trên MISA SME.NET 2015 và MISA SME.NET 2017

  Giải pháp: Biểu hiện: Khi nhập tên dữ liệu để đăng nhập thì chương trình thông báo Máy trạm không kết nối được với máy chủ. Xin vui lòng kiểm tra lại thông tin đăng nhập. Nguyên nhân: Có thể do tên Máy chủ SQL trên máy trạm chưa đúng Cách khắc phục: Trên máy chủ Mở dữ liệu kế toán \ nhấn Mở...
 3. Chu Kim Anh

  HD hạch toán mua hàng nhập khẩu thanh toán trước với tỷ giá khác tỷ giá tại thời điểm nhận hàng

  Giải pháp: Mô tả nghiệp vụ: Ví dụ chúng ta có nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu phát sinh như sau: Ngày 12/01/2017 Thanh toán trước 40% tiền mua hàng cho nhà cung cấp với tỷ giá 21.150 VND/USD Ngày 20/01/2017 Nhận hàng về qua cửa khẩu Hải quan áp tỷ giá là 22.000 VND/USD Ngày 25/01/2017 Thanh toán...
 4. Chu Kim Anh

  Không xuất kho được trên MISA SME.NET

  Giải pháp: Vấn đề: Không xuất kho được vật tư hàng hóa, ghi sổ báo lỗi Không thể xuất vật tư... Nguyên nhân 1: Do khi mua hàng loại chứng từ mua hàng là Mua hàng không qua kho nên không thể xuất kho Giải pháp: Kiểm tra lại nếu là không qua kho thì đương nhiên không thể xuất kho vì như vậy phải...
 5. Chu Kim Anh

  Hóa đơn mua hàng cuối tháng có kèm tổng chiết khấu cho các lần nhập trong tháng

  Giải pháp: 1. Trường hợp tiền chiết khấu ghi nhận vào Thu nhập khác hoặc Hàng được hưởng chiết khấu đã xuất bán hết hạch toán giảm giá vốn : Nợ TK 331/ Có TK 711, 632, Nợ TK 331/ Có TK 1331 Cách 1: Vào Danh mục\ Vật tư hàng hóa. Tạo một mã hàng chiết khấu để tính chất là Dịch vụ. Trên chứng...
 6. Chu Kim Anh

  Hướng dẫn sửa diễn giải Hàng khuyến mại không thu tiền trên phần mềm MISA SME.NET

  - Mẫu trước khi sửa - Mẫu sau khi sửa xong Cách làm 1. Sửa Hóa đơn GTGT Bước 1: Tích vào text có tên txtInventoryItemName, kích chuột phải chọn Design Bước 2: Cửa sổ câu lệnh hiện ra, sửa câu lệnh thành như sau: {VOUCHER_DATA.Description + IIF(VOUCHER_DATA.IsPromotion Andalso NOT...
 7. Chu Kim Anh

  HD sửa mẫu Hóa đơn GTGT đặt in cố định số dòng vật tư tối đa trên 1 trang trong TH HĐ nhiều dòng

  Ví dụ: Chứng từ bán hàng có 15 dòng vật tư, mong muốn khi in hóa đơn GTGT đặt in mỗi trang chỉ thể hiện tối đa 10 dòng. - Mẫu trước khi sửa: 15 dòng vật tư nằm trên 1 trang và phần tổng tiền nằm ở trang sau - Mẫu sau khi sửa: Trang 1: Hiển thị 10 dòng mã hàng Trang 2: Hiển thị 5 dòng mã hàng...
 8. Chu Kim Anh

  Mua hàng có chi phí mua hàng sau đó nhận được hóa đơn giảm giá chi phí mua hàng

  1.Hàng mua về đã xuất bán hết Vào Nghiệp vụ\ Mua hàng\ Giảm giá hàng mua. Thêm. Bỏ tích Giảm giá trị hàng nhập kho, Chọn mã hàng chi phí mua hàng, hạch toán Nợ TK 331, 111/Có TK 632. Khai báo thông tin hóa đơn, thuế GTGT. 2. Hàng mua về còn trong kho chưa xuất bán a) Phương pháp tính giá...
 9. Bùi Thị Ngọc Bích

  Số dự toán còn lại bị âm trên các báo cáo đối chiếu với Kho bạc

  Biểu hiện Bảng đối chiếu dự toán kinh phí Ngân sách tại Kho bạc: Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT Cột số 11 - Dự toán còn lại âm Sổ theo dõi dự toán – phần II (S41-H) Nguyên nhân Cách lấy số liệu trên các cột này = Tổng dự toán được sử dụng - Số dự toán rút trong kỳ Do vậy, số liệu cột này bị âm khi Nhóm...
 10. Bùi Thị Ngọc Bích

  Số dư tạm ứng kỳ trước bị âm trên các báo cáo đối chiếu với Kho bạc

  Biểu hiện Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng với Kho bạc - Cột số dư tạm ứng/ứng trước bị âm S72-H: Sổ theo dõi tạm ứng kinh phí của Kho bạc - Cột Tạm ứng đã rút âm Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại kho bạc nhà nước - Cột số 2 - Số dư đến kỳ báo...
 11. Bùi Thị Ngọc Bích

  Hướng dẫn các nghiệp vụ điều chỉnh kinh phí tự chủ

  Giải pháp: Nguyên tắc điều chỉnh chung: Kinh phí được giao được phân bổ vào nhóm mục chi khác của mục lục ngân sách nhà nước. Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao, Thủ trưởng cơ quan thực hiện chế độ tự chủ quyết định bố trí số kinh phí được giao vào các mục chi cho phù hợp; được...
 12. Bùi Thị Ngọc Bích

  Bảng đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại Kho bạc Nhà nước: Mẫu số 02-SDPK/ĐVDT sai số

  Giải pháp: Hiện trạng 1: Số liệu cột Tạm ứng phát sinh trong kỳ bị âm Giải pháp: Do cách lấy số liệu của cột này theo thông tư 61/2014/TT-BTC bằng số tạm ứng trong kỳ trừ đi số thanh toán trong kỳ, Do vậy, số liệu bị âm khi trong kỳ số tạm ứng phát sinh nhỏ hơn số thanh toán trong kỳ, thường là...
 13. Bùi Thị Ngọc Bích

  Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc: Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT sai số liệu

  Giải pháp: Hiện trạng 1: Không lên đúng số liệu Cột số 8 - DT đã cam kết chi trong kỳ Nguyên nhân: Do đơn vị chưa lập đúng các Đề nghị Cam kết chi Giải pháp: Do số liệu của cột này được lấy từ các cam kết chi đã lập trong kỳ, do vậy để lên được số liệu kỳ này phải thực hiện lập CKC bằng cách...
 14. Bùi Thị Ngọc Bích

  Nội dung Công văn 126/BHXH-BT về việc mức đóng BHXH, BHYT ngày 13/01/2014

  Giải pháp: Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 91, Điểm c Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều 92 và Khoản 1 Điều 100 Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), từ ngày 01/01/2014 mức đóng BHXH tăng thêm 2% của mức tiền lương, tiền công làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc, hoặc mức thu nhập đóng BHXH tự nguyện; ý kiến tại...
 15. Bùi Thị Ngọc Bích

  Hướng dẫn thanh toán những khoản chi tạm ứng chưa cấp dự toán năm trước KB chưa duyệt?

  Giải pháp: Bước 01: Nếu số dư đang để ở Dư Nợ 6611 Kho bạc chưa duyệt của các khoản chi tạm ứng chưa cấp dự toán năm trước thì cần chuyển số dư đó về số dư đầu năm của TK 66131 - Chi năm sau. Lúc đó số dư đang nằm ở Dư Có 336 và Dư Nợ 66131 Bước 02: Trong năm khi nào được thanh toán thì hạch...
 16. Bùi Thị Ngọc Bích

  Không mở được được phần mềm

  Tình trạng 1: Mở chương trình báo lỗi The error is: The profile forr the user is a teamporary profile. System.security.cryptography.... Nguyên nhân: Do acconut có quyền admin hiện tại bị lỗi mà không rõ nguyên nhân. Khắc phục: Tạo 1 account với quyền admin. Khởi động lại máy tính chọn người...
 17. Bùi Thị Ngọc Bích

  In giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

  Giải pháp: Biểu hiện: Khi in giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư cột "Số đề nghị tạm ứng, thanh toán KLHT kỳ này" và dòng "Tổng số đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số" không thể hiện số liệu Nguyên nhân: Do nguồn kinh phí chưa chọn Mã nguồn NSNN chưa chọn "Nguồn chi từ vốn trong nước hay Nguồn...
 18. Bùi Thị Ngọc Bích

  Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng và quyết toán kinh phí (B02-H phần 1) sai số liệu

  Biểu hiện 1: Số thực nhận và số chi kỳ này không bằng nhau Nguyên nhân: Có thể do đơn vị chưa hạch toán hết các nghiệp vụ chi vào trong phần mềm Giải pháp: Vào Tìm kiếm, nhấn tìm tất cả theo khoảng thời gian báo cáo bị sai, sau đó lọc theo tài khoản nợ 6612 xem đơn vị đã hạch toán đủ số chi...
 19. Tiết Nguyễn

  Báo cáo Công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước lên sai số liệu

  Biểu hiện: Khi in Báo cáo Công khai kế hoạch mua sắm tài sản nhà nước thì không có số liệu Nguyên nhân: Do khách hàng chưa lập kế hoạch mua sắm tài sản Cách khắc phục: - Bước 1: Vào phần Quản lý tài sản/ Khác/ Kế hoạch mua sắm. Nhấn thêm - Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin trong bảng nhập liệu...
Top