Mẫu Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng lên sai số liệu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bùi Thị Ngọc Bích

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Giải pháp:
Biểu hiện 1: Số dư tạm ứng không lên số liệu hoặc lên thiếu (Số dư tạm ứng lấy số liệu PS Có TK nguồn kinh phí trừ đi(-) Phát sinh Nợ TK nguồn kinh phí như 4612, 462, 465....
  • Nguyên nhân 1: Do chưa nhập chứng rút tạm ứng Nợ TK liên quan/Có TK 4612, 462, 465..
  • Khắc phục: Vào Tìm kiếm/ Tìm Có TK nguồn 4612, 462, 465 tương ứng, cột nghiệp vụ Tạm ứng đã cấp dự toán xem có đủ chưa=> đề nghị kh tự đối chiếu và sửa lại.
  • Nguyên nhân 2: Do khi chọn tham số in đang chọn sai thông số: Nguồn, Tài khoản, Chương, Khoản....
  • Khắc phục: Kiểm tra đúng thông tin trên chứng từ chi của bảng kê là thế nào thì chọn thông số in như thế, riêng ô Tài khoản thì chọn TK nguồn kinh phí (4612,462...).
  • Nguyên nhân 3: Do có nghiệp vụ hạch toán nhầm Nợ TK 4612, nghiệp vụ Tạm ứng đã cấp dự toán mặc dù không phải là nộp trả hay khôi phục.
  • Khắc phục: Vào Tìm kiếm/tìm Nợ TK 4612, nghiệp vụ Tạm ứng đã cấp dự toán=> Nếu có thì hỏi lại khách hàng xem là nghiệp vụ đúng là gì để sửa lại (Thường gặp là khách hàng hạch toán nhầm Nợ TK 6612 thành 4612)
Biểu hiện 2: Số dư tạm ứng hiển thị số liệu sai (âm dương giữa các mục )
  • Nguyên nhân: Do đơn vị rút tạm ứng ở các tiểu mục chi khác như 6249, 7049, 7799 sau đó khi chi ra thì chi cho các mục chi thực tế như 6502, 7003... nhưng chưa thực hiện bút toán điều chỉnh kinh phí rút theo chi
  • Khắc phục: Vào Nghiệp vụ/Kho bạc/Điều chỉnh kinh phí tự chủ/Kinh phí đã rút
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top