Hướng dẫn các nghiệp vụ điều chỉnh dự toán, hủy dự toán

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bùi Thị Ngọc Bích

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Giải pháp:
Nghiệp vụ 1 : Điều chỉnh dự toán chi thường xuyên, không thường xuyên sang nguồn tiết kiệm chi 10%
  • Hướng dẫn :
  • Bước 1: Khai báo danh mục nguồn: Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí, khai báo theo nguyên tắc:
  • Căn cứ nguồn tiết kiệm 10% sử dụng thuộc nguồn Trung ương, Tỉnh, Huyện=>Nhấn chuột vào nguồn cha=> thêm mới
  • Mã nguồn phải được bắt đầu với ký tự nguồn cha (Ví dụ Trung ương là 1, Tỉnh là 2, Huyện là 3...)
  • Tính chất nguồn chọn là 28 (Thực hiện tiết kiệm 10% chi theo Nghị quyết 11)=> Cất
  • Bước 2: Hạch toán điều chỉnh dự toán: Vào Kho bạc\Điều chỉnh dự toán, hệ thống tự động định khoản Nợ TK 008, 009 căn cứ dự toán đã nhập: Gõ số tiền âm (- tiền) tại cột Số điều chỉnh đối với nguồn kinh phí giảm (tự chủ, không tự chủ..), thêm 1 dòng mới, chọn tiết kiệm 10% vừa thêm ở bước 1, gõ số tiền dương tại cột Số điều chỉnh=> Cất.
Nghiệp vụ 2: Điều chỉnh dự toán từ nguồn A sang nguồn B
  • Hướng dẫn: Vào Kho bạc\Điều chỉnh dự toán\Thêm mới chứng từ: điền số tiền âm trong cột Số điều chỉnh với nguồn A(nguồn bị giảm dự toán) và điền số tiền dương với nguồn B (nguồn được tăng dự toán). Các thông tin về nguồn, chương khoản, định khoản giữ nguyên.
Nghiệp vụ 3: Hủy dự toán
  • Hướng dẫn: Vào Kho bạc\Hủy dự toán\Thêm mới chứng từ: Chọn chương, TK Nợ, Nguồn, Khoản, nhóm mục chi theo đúng nguồn bị hủy dự toán, cột số tiền ghi số âm khoản bị hủy.
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top