Lập đề nghị xử lý trụ sở làm việc nhưng Mẫu số 01-DM-TSNN không thể hiện được số liệu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Tiết Nguyễn

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
  • Mẫu số 01-DM/TSNN, chỉ lấy lên các tài sản được kê khai là Đất hoặc Nhà, và đã được khai báo nghiệp vụ đề nghị xử lý và phải chyển trạng thái đã duyệt.

  • Anh/Chị cần kiểm tra Thông tin kê khai của tài sản để chắc chắn tài sản đã được khai báo đúng:
upload_2017-12-7_17-19-37.png


upload_2017-12-7_17-19-37.png
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top