Tài sản không thể hiện lên báo cáo Mẫu số 03-ĐK-TSNN

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Tiết Nguyễn

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
  • Mẫu số 03-ĐK/TSNN, chỉ lấy lên các tài sản được kê khai là Tài sản khác trên 500 triệu và mới mua trong năm hạch toán.

  • Anh/Chị cần kiểm tra Thông tin kê khai của tài sản để chắc chắn tài sản đã được khai báo đúng
upload_2017-12-7_17-12-18.png
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top