Hướng dẫn nhập khẩu danh sách Tài sản cố định từ excel vào phần mềm QLTS

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bùi Thị Ngọc Bích

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Tình huống 1: Nhập khẩu danh sách TSCĐ từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 sang QLTS (hoặc từ MISA Bamboo.NET sang QLTS)
Các bước thực hiện:
  • Bước 1: Mở phần mềm QLTS: Khai báo trong Danh mục\Bộ phận sử dụng tài sản tương ứng với Danh mục\Phòng ban (có phát sinh sử dụng tài sản) giống trên phần mềm MISA Mimosa.NET. Hoặc khai báo Bộ phận sử dụng tài sản theo danh sách mới và trong quá trình Nhập khẩu thì thực hiện ghép trường.
  • Bước 2: Mở phần mềm MISA Mimosa.NET 2019: vào Tệp/Xuất khẩu dữ liệu ra Excel\Danh mục tích Tài sản cố định\ Chọn đường dẫn Lưu tệp và nhấn Thực hiện.
  • Bước 3: Mở phần mềm QLTS\Tài sản\Nhập khẩu danh sách tài sản: Thực hiện theo link sau: http://help.qlts.vn/08010000.htm
Tình huống 2: Nhập khẩu danh sách tài sản từ excel vào phần mềm QLTS:
  • Bước 1: Tải tệp mẫu excel để lấy các thông tin cần khai báo từ phần mềm QLTS bằng cách: Vào phần mềm QLTS\Tài sản\Nhập khẩu danh sách tài sản\Tải tệp nhập khẩu mẫu: Tùy vào loại excel đơn vị có để lựa chọn là Excel 1997-2003 hay Excel 2007 mà lựa chọn tệp tải về
  • Bước 2: Mở tệp tải về và khai báo đầy đủ các thông tin của Tài sản, đặc biệt không được bỏ trống các trường cột có dấu *
  • Bước 3: Mở phần mềm QLTS\Danh mục\Bộ phận sử dụng tài sản: Khai báo Phòng ban sử dụng tài sản
  • Bước 4: Mở phần mềm QLTS thực hiện nhập khẩu bằng cách vào Tài sản\Nhập khẩu danh sách tài sản: Thực hiện theo link sau: http://help.qlts.vn/08010000.htm
Lưu ý:
+ Các tài sản được nhập khẩu vào phần mềm QLTS, nếu là tài sản mới ghi tăng trong năm, thì phần mềm sẽ không tự động ghi tăng.
+ Sau khi nhập khẩu, cán bộ QLTS có thể lập chứng từ ghi tăng cho các tài sản chưa ghi tăng trên phần mềm theo hướng dẫn tại đây
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top