Báo cáo kiểm kê tài sản cố định không có số liệu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Tiết Nguyễn

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Khi in Báo cáo kiểm kê không có số liệ là vì đơn vị chưa thực hiện lập chứng từ kiểm kê tài sản

  • Để lập chứng từ kiểm kê, cán bộ QLTS chọn đến chức năng Kiểm kê và thêm mới chứng từ kiểm kê cho các bộ phận, sau đó Cất chứng từ kiểm kê vừa thêm. Có thể kiểm kê cho Tất cả bộ phận hoặc riêng từng bộ phận sử dụng

  • Tại chứng từ kiểm kê anh/chị nhấn vào báo cáo để in báo cáo kiểm kê TSCĐ hoặc biên bản kiểm kê tài sản cố định


  • Trường hợp muốn hiển thị thông tin ban kiểm kê trên báo cáo anh/chị khai báo thêm thông tin Ban kiểm kê như sau:
 

Đính kèm

  • 24.5 KB Lượt xem: 676
  • 19.9 KB Lượt xem: 520
  • 174.7 KB Lượt xem: 531
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top