Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bùi Thị Ngọc Bích

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Biểu hiện:
  • In báo cáo F02-3cH: Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi sai số liệu báo không có số liệu
  • In báo cáo F02-3cH: Bảng đối chiếu số dư tài khoản tiền gửi sai số liệu thể hiện không đúng với số liệu đã hạch toán.
Nguyên nhân: Có thể do một trong các nguyên nhân sau:
Nguyên nhân 1: Do trong danh mục\ tài khoản ngân hàng chưa chọn (hoặc chọn sai) loại tài khoản
Cách khắc phục 1: Vào danh mục\ tài khoản ngân hàng. Nhấp đôi vào các tài khoản ngân hàng và chọn Loại tài khoản cho đúng
upload_2017-12-7_16-54-55.png

Nguyên nhân 2: Do số dư của tài khoản 112 của Tài khoản ngân hàng đó đến thời điểm in báo cáo có số dư = 0
Cách khắc phục 2: Giải thích lại cho khách hàng, báo cáo này chỉ lấy lên số dư của của Tài khoản 112 của tài khoản ngân hàng cần in.
Trường hợp khách hàng muốn in Bảng xác nhận số dư tiền gửi theo mẫu cũ thì có thể hướng dẫn khách hàng vào Báo cáo\ Kho bạc \ Bảng xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại KBNN
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top