In báo cáo công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản Nhà nước không có số liệu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Tiết Nguyễn

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Báo cáo công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản Nhà nước sẽ lấy lên các tài sản được ghi tăng trong năm và có khai báo phương thức hình là MUA SẮM

upload_2017-12-7_17-25-1.png
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top