tri thức misa

 1. Tiết Nguyễn

  Báo cáo công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước sai số liệu

  Biểu hiện: Báo cáo công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản nhà nước lên không đủ các tài sản đã ghi tăng trong năm Nguyên nhân: Do khi khai báo tài sản khách hàng không chọn hoặc chọn sai Phương thức hình thành (Phương thức HT) là Mua sắm Cách khắc phục: - Bước 1: Vào Quản lý tài sản/ Tích...
 2. Tiết Nguyễn

  Hướng dẫn sao lưu, phục hồi dữ liệu QLTS.VN

  Vào menu Hệ thống chọn Sao lưu dữ liệu. Chương trình sẽ tự động tạo ra 1 file .tbk Download file đó và lưu vào một thư mục trong máy tính Khi cần phục hồi dữ liệu Anh(Chị) làm như sau: + Bước 1: Lấy phiếu yêu cầu hỗ trợ sản phẩm, dịch vụ online tại đây + Bước 2: Hoàn thiện phiếu...
 3. Tiết Nguyễn

  Báo cáo danh sách tài sản cố định không đúng số liệu

  Biểu hiện: Phần danh sách quản lý tài sản (hoặc in báo cáo tài sản) thì số liệu thiếu về số lượng và giá trị so với năm trước Nguyên nhân 1: Do chưa thực hiện chuyển loại tài sản cố định theo TT 162/2014/TT-BTC. Khắc phục 1: Thực hiện chuyển loại tài sản cố định theo thông tư 162/2014/TT-BTC...
 4. Tiết Nguyễn

  Hướng dẫn cập nhật thông tư 162/2014/TT-BTC phần mềm Quản lý tài sản

  Hướng dẫn chuyển loại tài sản cố định theo thông tư 162/2014/TT-BTC trên Phần mềm Quản lý tài sản Ý nghĩa: Giúp thực hiện chuyển đổi loại tài sản từ năm 2014 trở về trước sang loại tài sản mới quy định theo thông tư 162/2014/TT-BTC để thực hiện theo dõi và quản lý theo loại tài sản mới từ năm...
 5. Tiết Nguyễn

  Hướng dẫn kết nối dữ liệu từ phần mềm MISA Mimosa.NET sang phần mềm Quản lý tài sản và ngược lại

  1. Chuyển danh mục Tài sản cố định (TSCĐ) từ phần mềm MISA Mimosa.NET (hoặc theo dõi ở file excel) vào phần mềm Quản lý tài sản. Ý nghĩa: Tính năng này cho phép xuất khẩu danh mục tài sản cố định trên MISA Mimosa.NET để nhập khẩu vào phần mềm Quản lý tài sản. Các bước thực hiện Bước 1: Mở...
 6. Tiết Nguyễn

  Cách đăng nhập phần mềm QLTS.VN

  Để đăng nhập vào dữ liệu quản lý tài sản, cán bộ thực hiện các bước sau: Bước 1: Mở trình duyệt web (VD: Chrome, Fire Fox, Coc coc), nhập tên miền dữ liệu (cấu trúc: tentinh.qlts.vn) Bước 2: Nhập Mã ngân sách của đơn vị Bước 3: Nhập các thông tin Tên đăng nhập; Mật khẩu Bước 4: Nhấn...
 7. Tiết Nguyễn

  Cách khai báo nhiều tài sản giống nhau tiết kiệm thời gian nhất

  Khi đơn vị có 10 tài sản máy tính cùng mua về 1 thời điểm, khi khai báo vào phần mềm QLTS, để giúp việc quản lý được nhanh hơn, cán bộ QLTS có thể thực hiện khai báo chung vào 1 mã như sau: Số lượng: 10 (tổng của 10 tài sản) Nguyên giá: tổng nguyên giá của 10 tài sản Các thông tin còn lại...
 8. Tiết Nguyễn

  Đơn vị có 10 máy tính, khai báo số lượng là 10, muốn thanh lý 2 cái trong 10 cái thì làm thế nào

  Khi đơn vị đã khai báo 1 tài sản chung cho nhiều tài sản nhỏ, với số lượng tổng cộng là 10 cái, sau một thời gian, đơn vị muốn thanh lý 2 trong 10 cái trên, thì cán bộ QLTS thực hiện như sau: Thêm mới chứng từ Đánh giá lại, chọn đến tài sản trên Đánh giá lại thông tin của tài sản: Nguyên...
 9. Tiết Nguyễn

  Khai báo nhận tài sản cũ được điều chuyển đến

  Ví dụ: Ngày 08/03/2019 đơn vị nhận được máy vi tính nguyên giá là 10 triệu, nhưng khi được điều chuyển cho đơn vị thì giá trị còn lại là 4 triệu. Các thông tin cần chú ý khi khai báo tài sản trên như sau: Phương thức hình thành tài sản: Nhận bằng hiện vật Nguyên giá: 10.000.000 Ngày...
 10. Tiết Nguyễn

  In báo cáo tài sản riêng từng nguồn khi ghi tăng 2 nguồn được không, tính hao mòn thì như thế nào

  Phần mềm cho phép khai báo tài sản theo nhiều nguồn hình thành. VD trong trường hợp trên Tại phần nguyên giá, chia thành 2 dòng: Một dòng, chọn Nguồn hình thành là Ngân sách tự chủ , với số tiền là 50% tổng Nguyên giá Một dòng, chọn Nguồn HP, với số tiền là 50% Nguyên giá Để in...
 11. Tiết Nguyễn

  Cách nhập thông tin kê khai của loại tài sản là Nhà

  Với các tài sản thuộc loại kê khai là Nhà, sẽ cần khai báo thêm các thông tin kê khai, trong đó có Tổng diện tích xây dựng và Tổng diện tích Sàn xây dựng Ví dụ: đơn vị có xây 1 tòa nhà gồm 2 tầng trên 1 khuân viên có diện tích là 100m2; với diện tích mỗi sàn là 90m2 Vậy thông tin cần khai báo...
 12. Tiết Nguyễn

  Cập nhật tài sản theo Thông tư 162 tại sao vừa có tự động chuyển và người dùng tự chuyển

  Theo Thông tư số 162/2014/TT-BTC ban hành từ ngày 06/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015 có quy định lại hệ danh mục Loại tài sản và Thời gian sử dụng tương ứng Do trên danh mục Loại tài sản mới, không còn tương ứng với các loại tài sản theo QĐ 32/2006 (Ví dụ: Theo QĐ 32/2006, có...
 13. Tiết Nguyễn

  Khi nào cần qua chức năng ghi tăng để thực hiện ghi tăng

  Trong trường hợp tài sản khi khai báo mới và đồng thời được tích Tự động ghi tăng; thì sau khi Cất tài sản, cán bộ QLTS không cần phải vào chức năng Ghi tăng để chọn đến ghi tăng cho tài sản Chức năng Ghi tăng được sử dụng khi đơn vị muốn ghi tăng nhiều tài sản cùng lúc (VD: đơn vị khai báo...
 14. Tiết Nguyễn

  Chuyển máy tính cho đơn vị con phải thực hiện ở đâu trên phần mềm

  Khi có tài sản Máy tính muốn điều chuyển cho đơn vị con,hoặc sáp nhập đơn vị cán bộ QLTS sẽ thực hiện thêm mới chứng từ Ghi giảm và chọn đến tài sản Máy tính Trên chứng từ Ghi giảm, chọn Hình thức ghi giảm là Điều chuyển, sau đó Cất chứng từ ghi giảm Trong trường hợp, đơn vị muốn chuyển...
 15. Tiết Nguyễn

  Phần mềm có quản lý riêng được mảng thiết bị y tế về Danh sách và Báo cáo hay không

  Phần mềm QLTS cho phép quản lý thêm thông tin tài sản có thuộc loại Thiết bị y tế (TBYT) hay không và thuộc loại TBYT nào, cách thực hiện như sau: Vào Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ, tích chọn sử dụng nghiệp vụ Quản lý thiết bị y tế: Sau khi tích chọn sử dụng nghiệp vụ, phần mềm sẽ hiển thị...
 16. Tiết Nguyễn

  Làm thế nào để trích khấu hao vừa tính hao mòn cho một tài sản

  Trường hợp, tài sản của đơn vị vừa thực hiện tính hao mòn, vừa thực hiện trích khấu hao, cán bộ QLTS thực hiện như sau: Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ, tích sử dụng Trích khấu hao; chọn kỳ trích khấu hao (Ngày/Tháng/Quý) Khi khai báo tài sản: chọn thông tin Tài sản vừa tính hao mòn...
 17. Tiết Nguyễn

  Cách khai báo các chỉ tiêu về khấu hao của tài sản

  Số Quý trích khấu hao: là số kỳ (Quý) đơn vị xác định để trích khấu hao trong toàn bộ thời gian sử dụng tài sản. Số Quý trích khấu hao còn lại: là số kỳ khấu hao còn lại kể từ khi tài sản được theo dõi trên phần mềm. Khấu hao Quý: giá trị tài sản bị trích khấu hao hàng quý.
 18. Tiết Nguyễn

  Đơn vị muốn quản lý chung tài sản theo loại hạ tầng đường bộ với loại tại sản của đơn vị?

  Hiện tại, phần mềm QLTS đang quy định thành 2 phần riêng cho 2 mảng quản lý tài sản thông thường và tài sản hạ tầng đường bộ Nguyên nhân: Do 2 hệ thống nghiệp vụ về quản lý tài sản và quản lý tài sản hạ tầng đường bộ được quy định độc lập nhau
 19. Tiết Nguyễn

  Nhập khẩu TSCĐ từ file excel xuất khẩu ra từ PM Mimosa có tự động ghi tăng các tài sản mới không?

  Các tài sản được xuất ra từ phần mềm MIMOSA được nhập khẩu vào phần mềm QLTS, nếu là tài sản mới ghi tăng trong năm, thì phần mềm sẽ không tự động ghi tăng. Sau khi nhập khẩu, cán bộ QLTS có thể lập chứng từ ghi tăng cho các tài sản chưa ghi tăng trên phần mềm.
 20. Tiết Nguyễn

  Báo cáo tăng giảm TSCĐ/ CCDC không có số liệu tăng trong năm và giảm trong năm

  Báo cáo tăng giảm TSCĐ/CCDC không lấy được số liệu tăng, giảm trong năm, có thể do các nguyên nhân sau: Trường hợp 1: TSCĐ/CCDC khai báo vào phần mềm, nhưng chưa ghi tăng Cách khắc phục: kiểm tra lại TSCĐ/CCDC đã được ghi tăng hay chưa bằng cách kiểm tra trạng thái của tài sản tại màn hình...
Top