tri thức misa

 1. TRINH NGUYỄN

  Hướng dẫn hạch toán trên phần mềm MISA nghiệp vụ: tạm ứng dự toán cho năm sau

  1.1. Trường hợp 01: Người sử dụng (NSD) muốn số liệu phát sinh này hiển thị cụ thể trên TK 008 dự toán chi hoạt động và trên bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc (Mẫu số 01) tại năm được tạm ứng dự toán. Bước 01: Người sử dụng (NSD) tách tiết khoản của TK 0081 - Dự toán chi...
 2. TRINH NGUYỄN

  Hướng dẫn hạch toán trên phần mềm MISA nghiệp vụ:2% thai sản giữ lại

  1.1. Bút toán 01: NSD hàng tháng tính số BHXH phải trả theo như tỷ lệ hiện nay là 18%, NSD đã vào Sổ cái\Chứng từ nghiệp vụ khác định khoản Nợ TK66121/Có TK3321= 18% tiểu mục 6301 1.2. Bút toán 02: NSD chuyển trả tiền BHXH 16%, NSD đã vào Kho bạc\Chuyển khoản Kho bạc định khoản Nợ TK3321/Có...
 3. TRINH NGUYỄN

  Hướng dẫn hạch toán trên phần mềm MISA nghiệp vụ: Tiết kiệm chi 10%

  Người sử dụng (NSD cần điều chỉnh dự toán chi thường xuyên, không thường xuyên sang nguồn tiết kiệm chi 10% Bước 01: Khai báo danh mục nguồn: Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí, khai báo theo nguyên tắc: Căn cứ nguồn tiết kiệm 10% sử dụng thuộc nguồn Trung ương, Tỉnh, Huyện =>Nhấn...
 4. TRINH NGUYỄN

  Hướng dẫn hạch toán trên phần mềm MISA các nghiệp vụ Cấp bù học phí

  Cấp bù học phí là việc sử dụng Nguồn ngân sách nhà nước (NSNN) để cấp bù vào tiền học phí của các đối tượng được hưởng miễn, giảm tiền học phí. Các bước hạch toán nguồn NSNN cấp bù học phí cho các đối tượng được miễn giảm, hưởng học phí: Bước 01: Khi được cấp có thẩm quyền giao dự toán về cấp...
 5. TRINH NGUYỄN

  Kiểm tra tính đúng đắn của Bảng cân đối tài khoản

  Kiểm tra Số dư đầu năm các tài khoản không có chi tiết: như TK111, 112, 421, 511, 461, 661... Nếu Tổng dư Nợ không bằng Tổng dư Có thì người dùng lấy bảng cân đối kế toán năm trước đã in và nộp để đối chiếu số dư chi tiết từng tài khoản cuối năm trước (ví dụ số dư năm 2013) với số dư đầu năm...
 6. TRINH NGUYỄN

  Hướng dẫn lập và đối chiếu giữa các báo cáo tài chính

  1.1 Cách xem công thức thiết lập của 1 số báo cáo Vào Tiện ích\ Thiết lập báo cáo tài chính 1.2 Mối quan hệ giữa các báo cáo Nếu các báo cáo có phần I, thì báo cáo phần II là chi tiết của phần I (rút hoặc chi): - Báo cáo B02-H-Phần I thì báo cáo B02-Phần II là chi tiết số chi hoạt động của...
 7. TRINH NGUYỄN

  Kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H - Phần I

  Vấn đề: Hướng dẫn, kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H - Tổng hợp tình hình kinh phí đã sử dụng và đề nghị quyết toán - Phần I, Giải pháp: Để báo cáo này lên đúng số liệu cần kiểm tra các nghiệp vụ đặc biệt (nếu có phát sinh) đã hạch toán và chọn đúng nghiệp vụ chưa? Nếu có Phát sinh...
 8. TRINH NGUYỄN

  Kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H Phần II và báo cáo F02-1H

  Vấn đề: Hướng dẫn, Kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H - Tổng hợp tình hình kinh phí đã sử dụng và đề nghị quyết toán - Phần II, và báo cáo F02-1H - Chi tiết Chi hoạt động đề nghị quyết toán Giải pháp: Để báo cáo này lên đúng số liệu cần kiểm tra các nghiệp vụ đặc biệt (nếu có phát sinh)...
 9. ltlanmisa

  Chứng từ viết sai, in hỏng, thiếu liên, .... xử lý như thế nào?

  Giải pháp: Trích điều 17 thông tư 91/2010/TT-BTC Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến hoạt động nghiệp vụ thi hành án dân sự đều phải lập chứng từ kế toán. Mọi số liệu ghi trên sổ kế toán đều phải có chứng từ kế toán hợp lệ, hợp pháp chứng minh. Chứng từ kế toán phải lập đủ số liên...
 10. TRINH NGUYỄN

  Kiểm tra tính đúng đắn của báo cáo đối chiếu kho bạc. (Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT và 02-SDKP/ĐVDT)

  Vấn đề: Hướng dẫn, Kiểm tra tính đúng đắn của báo cáo đối chiếu kho bạc. (Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT và 02-SDKP/ĐVDT) Giải pháp: (Có thể đơn vị không cần đối chiếu báo cáo này vì thường lúc này đơn vị đã đối chiếu xong với Kho bạc và có bảng xác nhận của Kho bạc) Cột 3 - mẫu số 01: Ghi dự toán được...
 11. TRINH NGUYỄN

  Bảo trì dữ liệu để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu

  Vấn đề: Hướng dẫn: Bảo trì dữ liệu để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu. Giải pháp: Mục đích: Bảo trì dữ liệu để đảm bảo toàn bộ số liệu đã được ghi vào sổ, báo cáo. Thực hiện thao tác Bảo trì dữ liệu: Khởi động phần mềm và đăng nhập vào dữ liệu. Vào Menu Tệp\Sao lưu nhấp chuột vào sao lưu...
 12. TRINH NGUYỄN

  Hướng dẫn Lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng và ghi thu, ghi chi

  Vấn đề: Hướng dẫn Lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng và ghi thu, ghi chi để đảm bảo các khoản đã được Kho bạc duyệt đều được lập bảng kê, thanh toán và lên báo cáo. Giải pháp: Mục đích: Kiểm tra lập bảng kê tạm ứng, bảng kê ghi thu ghi chi và thanh toán để đảm bảo không bỏ sót chứng từ...
 13. ltlanmisa

  Báo cáo B02 và B03 số tiền không bằng nhau?

  Giải pháp: Triệu chứng 1: Số tiền phải thu của người phải thi hành án đầu kỳ trên báo cáo B02 ít hơn trên báo cáo B03 Nguyên nhân : Có thể do đơn vị hạch toán nhầm TK 316 hoặc 512 với Loại giá trị. Ví dụ đơn vị hạch toán vào 31621; 51221 mà Loại giá trị lại chọn là Tài sản thì chỉ tiêu Phải...
 14. ltlanmisa

  Báo cáo B02 - Báo cáo kết quả hoạt động thu thi hành án bị sai số liệu

  Giải pháp: Biểu hiện: Số việc phải thu của người phải thi hành án in từng chấp hành viên chi tiết cộng lại không bằng khi in chấp hành viên Tổng hợp Nguyên nhân 1: Có thể do chấp hành viên khi nhập liệu chứng từ phát sinh khác với chấp hành viên khai báo trong quyết định; Nguyên nhân 2: Có...
 15. TRINH NGUYỄN

  Kiểm tra Số dư tài khoản 111, 112 để đảm bảo khớp với số liệu của Thủ quỹ và Sổ phụ của Ngân hàng

  Vấn đề: Kiểm tra Số dư tài khoản 1111, 1121 để đảm bảo khớp đúng với số liệu thực tế của Thủ quỹ và Sổ phụ của Ngân hàng Giải pháp: Mục đích: Kiểm tra số dư tài khoản 1111 – Quỹ, 1121 – Ngân hàng để đảm bảo số liệu trên sổ sách khớp với sổ theo dõi của Thủ quỹ và sổ phụ của Ngân hàng để đảm...
 16. ltlanmisa

  In Phiếu nhập kho - xuất kho không thể hiện đúng các thông tin

  Giải pháp: Biểu hiện 1: In phiếu xuất kho phần thông tin Tên tài sản, tang vật bị lặp lại 2 lần Nguyên nhân: Do khi khai báo tài sản tang vật đơn vị điền thông tin tại phần Mô tả Cách khắc phục: Vào Danh mục/ Danh mục tài sản tang vật. Nhấp đôi vào mã tài sản bị sai và xóa nội dung tại...
 17. TRINH NGUYỄN

  Kiểm tra Bảng đối chiếu với Kho bạc để đảm bảo khớp đúng với số liệu tại Kho bạc

  Mục đích: Đảm bảo số dư trên bảng đối chiếu in ra từ phần mềm khớp với số liệu đối chiếu với Kho bạc. 1. Hướng dẫn kiểm tra số dự toán còn lại năm trước chuyển sang, số dự toán được giao trong năm (gồm số đầu năm và bổ sung), số dự toán đã sử dụng (gồm số rút tạm ứng, rút thực chi), và dự toán...
 18. ltlanmisa

  Báo cáo B01-THA: Bảng cân đối tài khoản không đúng?

  Giải pháp: Biểu hiện 1: Số liệu của một số tài khoản không vào bảng cân đối tài khoản. Nguyên nhân 1: Do bị giới hạn ngày hiệu lực báo cáo, cũng có thể lỗi phần mềm. Cách khắc phục 1: Vào Hệ thống\Ngày hạch toán gõ giá trị là 01/10/N+3 (ví dụ năm đang in báo cáo là 2014 thì là 01/10/2017). Sau...
 19. ltlanmisa

  Không ghi sổ được chứng từ phân phối tiền, tài sản tang vật?

  Giải pháp: Triệu chứng: Khi Ghi sổ chứng từ Nợ TK 512/Có TK liên quan báo "Bạn chưa lập bảng xác định của đối tượng< > và quyết đinh < >.Bạn vui lòng kiểm tra lại định khoản này? Nguyên nhân: Có thể do Do đã lập bảng xác định (có chứng từ Nợ 316/Có 512) nhưng số tiền bảng xác định nhỏ hơn số...
 20. ltlanmisa

  Không in được báo cáo

  Giải pháp: Biểu hiện: Khi view báo cáo bất kỳ (ví dụ báo cáo B02) báo lỗi tiếng anh "Internal query Procesor Error: The query processor could not produce a query plan..." Nguyên nhân: Có thể do SQL bị lỗi Cách giải quyết: Nâng cấp SQL, link tải bộ cài SQL SP4 Biểu hiện: Khi view báo cáo bất kỳ...
Top