In Phiếu nhập kho - xuất kho không thể hiện đúng các thông tin

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

ltlanmisa

Moderator
Nhân viên MISA
Giải pháp:
Biểu hiện 1:
In phiếu xuất kho phần thông tin Tên tài sản, tang vật bị lặp lại 2 lần
upload_2017-12-11_14-23-41.png


Nguyên nhân: Do khi khai báo tài sản tang vật đơn vị điền thông tin tại phần Mô tả

upload_2017-12-11_14-23-42.png


Cách khắc phục:
Vào Danh mục/ Danh mục tài sản tang vật.
Nhấp đôi vào mã tài sản bị sai và xóa nội dung tại phần mô tả sau đó nhân Cất giữ

Biểu hiện 2: Thông tin lý do xuất trên phiếu nhập kho - xuất kho không hiển thị đúng thông tin diễn giải như đã nhập mà chỉ hiển thị thông tin tên quyết định
Nguyên nhân: Theo thông tư 91/2010 thì phần lý do nhập kho (xuất kho) của Phiếu nhập (phiếu xuất) sẽ lấy lên tên của Quyết định
Cách khắc phục:
Để in được phiếu xuất kho, hay phiếu nhập kho có thông tin diễn giải như đơn vị đã nhập thì làm như sau:
  • Nhấp chuột vào nút In
  • Tích chuột vào ô : "Hiển thị thông tin diễn giải"
  • Nhấn thực hiện

upload_2017-12-11_14-23-42.png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top