Bảo trì dữ liệu để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu

TRINH NGUYỄN

Member
Thành viên BQT
Vấn đề:
Hướng dẫn: Bảo trì dữ liệu để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu.
Giải pháp:
Mục đích: Bảo trì dữ liệu để đảm bảo toàn bộ số liệu đã được ghi vào sổ, báo cáo.
Thực hiện thao tác Bảo trì dữ liệu:

  • Khởi động phần mềm và đăng nhập vào dữ liệu.
  • Vào Menu Tệp\Sao lưu nhấp chuột vào sao lưu để sao lưu lại dữ liệu.
  • Đề nghị những người dùng khác đóng dữ liệu cần bảo trì (nếu có nhiều người dùng cùng làm chung một dữ liệu) để đảm bảo chỉ có 1 người truy nhập vào dữ liệu cần thực hiện bảo trì.
  • Vào menu Tiện ích\Bảo trì dữ liệu, Người dùng chọn Khoảng thời gian cần bảo trì (Nên chọn thời gian cả năm) chọn mục "Ghi sổ các chứng từ chưa ghi sổ" sau đó nhấn Thực hiện.
  • Sau khi bảo trì dữ liệu, chương trình sẽ hiển thị cửa sổ thông báo
    - Trường hợp 1: Nếu hiển thị thông báo "Bảo trì dữ liệu thành công" nhấn đồng ý và nhấn kết thúc để hoàn thành việc bảo trì.
    - Trường hợp 2: Nếu hiển thị thông báo "Hoàn thành bảo trì dữ liệu. Ghi sổ thành công .. chứng từ, có .. chứng từ ghi sổ không thành công. Bấm "Kết quả" để xem". Khi đó nhấn Đồng ý để đóng cửa sổ thông báo và Nhấn kết quả để xem nguyên nhân và sửa để chứng từ ghi sổ lại chứng từ.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top