Kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H Phần II và báo cáo F02-1H

TRINH NGUYỄN

Member
Thành viên BQT
Vấn đề:
Hướng dẫn, Kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H - Tổng hợp tình hình kinh phí đã sử dụng và đề nghị quyết toán - Phần II, và báo cáo F02-1H - Chi tiết Chi hoạt động đề nghị quyết toán
Giải pháp:
 • Để báo cáo này lên đúng số liệu cần kiểm tra các nghiệp vụ đặc biệt (nếu có phát sinh) đã hạch toán và chọn đúng nghiệp vụ chưa?
 • Nếu có Phát sinh hạch toán Nợ TK461 thì phải kiểm tra đơn vị đã chọn đúng nghiệp vụ là Khôi phục hoặc Nộp trả chưa bằng cách tìm kiếm chứng từ, với bút toán hạch toán Nợ TK4611/Có TK4612 thì không cần chọn Khôi phục hoặc Nộp trả.
 • Có hạch toán Có TK661 --> Kiểm tra đơn vị đã chọn đúng nghiệp vụ là giảm chi, xuất toán (Vào tìm kiếm để tìm chứng từ và lưu ý nếu hạch toán Nợ TK4612/Có TK6612 nghiệp vụ là khôi phục).
 • Người sử dụng cần kiểm tra đã quyết toán số dư năm trước chưa? Nếu có quyết toán và chưa thực hiện hạch toán trên phần mềm thì vào Sổ cái\Chứng từ NV khác\ chọn Quyết toán số dư đầu năm nhập đúng thời gian được quyết toán
 • In báo cáo và kiểm tra số liệu trên từng chỉ tiêu: Cách lập và đối chiếu giữa các báo cáo tài chính xem tại đây. Lưu ý: Khi in báo cáo để xem lưu ý lựa chọn chi tiết nguồn, khoản hoặc xem mẫu từng nguồn kinh phí để dễ kiểm tra, đối chiếu.
 • Chỉ tiêu số kỳ trước chuyển sang: Thường số liệu lên sai do
 • Âm tiểu mục này, dương ở các tiểu khác.
 • Âm tiểu mục, nguồn, cấp phát này nhưng dương ở tiểu mục, nguồn, cấp phát khác (có thể lệch cả ở Chương nếu đơn vị dùng nhiều chương).
 • Chỉ tiêu Số kinh phí thực nhận kỳ này: Thường số liệu lên sai do
  • Đơn vị nhầm Chương, nguồn, cấp phát, khoản, tiểu mục.
  • Đơn vị chưa ghi thu ghi chi bổ sung ngân sách (lưu ý việc bổ sung ngân sách từ nguồn phí, lệ phí (nguồn khác) và ghi thu - ghi chi tự động hay tự ghi thu - ghi chi bằng tay ở TK521 và TK511)
 • Chỉ tiêu Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán: Thường số liệu lên sai do
  • Lập bảng kê thanh toán tạm ứng, kho bạc đã duyệt nhưng chưa nhấn nút thanh toán.
  • Lập bảng kê ghi thu - ghi chi nhưng chưa nhấn nút thanh toán.
 • Chỉ tiêu Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau: Thường số liệu lên sai do
  • Rút dự toán ở tiểu mục này nhưng chi cho tiểu mục khác: dẫn đến chỉ tiêu KP chuyển năm sau sẽ bị âm. Khi đó người sử dụng làm điều chỉnh kinh phí rút và chi, khi in báo cáo thì tích mẫu tự chủ
  • Rút dự toán ở 1 tiểu mục nhưng chi cho nhiều tiểu mục khác: Không cần điều chỉnh, khi in báo cáo chỉ cần tích mẫu tự chủ (ở phần mềm NET 2014 không có tính năng này, bắt buộc phải điều chỉnh, khi in tích vào mẫu tự chủ)
Lưu ý:
 • Sao lưu số liệu trước khi làm.
 • Kiểm tra xem dữ liệu có liên năm không để có hướng kiểm tra phù hợp.
 • Xem công thức để biết cách lấy số liệu người sử dụng vào Tiện ích/Thiết lập báo cáo tài chính.
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top