tri thức misa

 1. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn Lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng và ghi thu, ghi chi

  Mục đích: Kiểm tra lập bảng kê tạm ứng, bảng kê ghi thu ghi chi và thanh toán để đảm bảo không bỏ sót chứng từ chi tạm ứng, chứng từ ghi thu ghi chi chưa được lập lên bảng kê, hoặc đã được lập bảng kê, được kho bạc duyệt nhưng trên phần mềm chưa thực hiện thanh toán. 1. Hướng dẫn lập bảng kê...
 2. Lê Văn Cát Tường

  Kiểm tra Bảng đối chiếu với Kho bạc để đảm bảo khớp đúng với số liệu tại Kho bạc (MISA Bamboo.NET)

  Mục đích: Đảm bảo số dư trên bảng đối chiếu in ra từ phần mềm khớp với số liệu đối chiếu với Kho bạc. 1. Hướng dẫn kiểm tra số dự toán còn lại năm trước chuyển sang, số dự toán được giao trong năm (gồm số đầu năm và bổ sung), số dự toán đã sử dụng (gồm số rút tạm ứng, rút thực chi), và dự toán...
 3. Lê Văn Cát Tường

  Kiểm tra Số dư TK 1111, 1121 để đảm bảo khớp đúng với số liệu thực tế của Thủ quỹ và Sổ phụ của KB

  Biểu hiện 1: TK 111 bị sai Nguyên nhân 1: Số dư đầu năm TK 111 bị sai Khắc phục: Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư đầu năm: nhập lại số dư TK 111. Trường hợp dữ liệu liên năm thì phải tách dữ liệu ra rồi mới sửa, nếu không phải làm đúng số liệu năm trước thì mới đúng được số dư cho năm nay. Nguyên...
 4. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn kiểm tra phần hạch toán lương, bảo hiểm trên Bảng cân đối tài khoản

  Giải pháp: TK 3321 tài khoản theo dõi các khoản phải trả là Bảo hiểm xã hội, thai sản, nghỉ điều dưỡng, dưỡng sức.. nên trong 1 số trường hợp có thể có số dư. Còn hầu hết TK 3322, 3323, 3324 và TK 334 thường không có số dư cuối kỳ. Trường hợp 1: Đúng phát sinh Nợ, sai phát sinh Có (với trường...
 5. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn kiểm tra báo cáo B03a - X Báo cáo tổng hợp thu NSX theo mục lục NSNN

  Biểu hiện: Số liệu lên sai, thừa hoặc thiếu Giải pháp: Cách 1: Vào tìm kiếm, điều kiện tìm theo thời gian cùng kỳ với báo cáo, tìm Có TK 7142 theo MLNS bị sai => Xuất danh sách chứng từ tìm được ra excel (ở ngay giao diện tìm) => Đơn vị đối chiếu số liệu chi tiết tìm được với số liệu thực tế và...
 6. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn kiểm tra báo cáo B03b - X Báo cáo tổng hợp chi NSX theo mục lục NSNN

  Biểu hiện: Số liệu lên sai, thừa hoặc thiếu Giải pháp: Cách 1: Vào tìm kiếm, điều kiện tìm theo thời gian cùng kỳ với báo cáo, tìm Nợ TK 8142 theo MLNS bị sai => Xuất danh sách chứng từ tìm được ra excel (ở ngay giao diện tìm) => Đơn vị đối chiếu số liệu chi tiết tìm được với số liệu thực tế và...
 7. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn kiểm tra B02b-X: Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế

  Biểu hiện 1: Cột dự toán năm bị sai Nguyên nhân 1: Đơn vị chưa nhập hoặc nhập chưa đúng/đủ dự toán chi theo nội dung kinh tế Khắc phục: Hướng dẫn vào Dự toán ngân sách: Kiểm tra số liệu trên 3 loại chứng từ để nhập liệu hoặc nhập bù, sửa sai: Lập dự toán\Dự toán chi đầu năm theo NDKT Bổ sung...
 8. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn kiểm tra B02a-X: Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế

  Biểu hiện 1: Cột dự toán năm bị sai Nguyên nhân 1: Đơn vị chưa nhập hoặc nhập chưa đúng/đủ dự toán thu theo nội dung kinh tế Khắc phục: Hướng dẫn vào Dự toán ngân sách: Kiểm tra số liệu trên 3 loại chứng từ để nhập liệu hoặc nhập bù, sửa sai: Lập dự toán\Dự toán thu đầu năm theo NDKT Bổ sung...
 9. Lê Văn Cát Tường

  Hướng dẫn kiểm tra báo cáo B03-X Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã

  Biểu hiện 1: Dự toán thu bị sai số liệu (tương tự dự toán chi) Nguyên nhân 1: Có thể do đơn vị chưa nhập hoặc nhập thừa, thiếu số liệu dự toán thu theo nội dung kinh tế bao gồm số dự toán đầu năm, bổ sung và điều chỉnh (cột Ngân sách xã) Khắc phục: Vào tab Nghiệp vụ \ Dự toán ngân sách\Dự toán...
 10. Vũ Văn Tiến

  Cách xác định nguyên giá tài sản cố định theo thông tư 45/2013/TT-BTC (Tiếp theo)

  2. Xác định nguyên giá tài sản cố định vô hình: a) Tài sản cố định vô hình mua sắm: Nguyên giá TSCĐ vô hình mua sắm = giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) và các chi phí liên quan trực tiếp. Trường hợp TSCĐ vô hình mua sắm theo hình...
 11. Vũ Văn Tiến

  Cách xác định nguyên giá tài sản cố định theo thông tư 45/2013/TT-BTC

  1. Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình: a) TSCĐ hữu hình mua sắm: Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ) Nguyên giá TSCĐ = giá mua thực tế + các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại) + các chi phí liên quan trực tiếp (lãi tiền vay phát sinh trong...
 12. Vũ Văn Tiến

  Giá trị nhập kho hàng hoá trong chứng từ mua hàng không đúng

  Biểu hiện: Giá trị nhập kho tính luôn cả tiền thuế giá trị gia tăng Nguyên nhân: Do tài khoản thuế giá trị gia tăng đang để trống (đối với hoá đơn mua hàng trong nước) Do tài khoản đối ứng thuế giá trị gia tăng đang để trống (đối với hoá đơn mua hàng nhập khẩu) Giải pháp: chọn tài khoản thuế...
 13. Lê Văn Cát Tường

  In mẫu đối chiếu KB không hiển thị theo K 000, M 0051 (đã tạm ứng) mà hiển thị theo đúng NDKT đã PS

  Hiện nay, một số Kho bạc khi tạm ứng cho đơn vị để chi hoạt động sẽ tạm ứng ở Khoản 000, Mục 0051 nhưng khi đối chiếu thì không muốn hiển thị ở Khoản, Mục này mà muốn hiển thị ở đúng các khoản mục chi thực tế theo đúng nội dung kinh tế của nghiệp vụ phát sinh. Để thực hiện đối chiếu được theo...
 14. TRINH NGUYỄN

  Số kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau bị âm trên các báo cáo Kho bạc

  Biểu hiện F02-1H: Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động - Cột số 9 - Kinh phí chưa sử dụng chuyển kỳ sau bị âm S42-H: Sổ theo dõi sử dụng nguồn kinh phí - Cột số 6 - Số kinh phí còn lại chuyển kỳ sau bị âm S43-H: Sổ tổng hợp sử dụng nguồn kinh phí - Cột số 6 - Kinh phí còn lại chuyển kỳ sau bị âm...
 15. Vũ Văn Tiến

  Điều chỉnh chi phí không hợp lý năm trước

  Giải pháp: Nghiệp vụ: Năm trước có một khoản chi phí không hợp lý nhưng vẫn kết chuyển chi phí để tăng lỗ, năm sau kiểm toán thì khoản chi phí bị loại ra khỏi chi phí hợp lý của năm trước. Hướng dẫn: Trường hợp 1: Nếu kế toán hạch toán khoản chi phí này vào chi phí của đơn vị nhưng khi làm...
 16. TRINH NGUYỄN

  Hướng dẫn sử dụng phân hệ tiền lương trong MISA Mimosa.NET 2014

  Phần I: Các khái niệm cơ bản Lương ngạch bậc: Ngạch tương ứng với ngành nghề (VD: Ở MISA có ngạch Kinh doanh (Trong kinh doanh lại có Giám đốc, trưởng phòng, ...) hoặc ngạch Tư vấn (Trong đó có Giám đốc, trưởng phòng, nhân viên,...) Bậc là các nấc trong từng ngạch (VD: Nhân viên sẽ có Nhân...
 17. Vũ Văn Tiến

  Không gõ được tiếng việt trên phần mềm MISA

  Biểu hiện: Thường gặp với đơn vị cài Windows 7 hoặc Windows 8, gõ tiếng việt ở Word, Excel … bình thường, nhưng gõ ở phần mềm MISA không được. Nguyên nhân 1: Do chưa run administrator Unikey. Giải pháp 1: Thực hiện theo các bước sau. Bước 1: Chuột phải Unikey --> chọn Properties --> chọn Tab...
 18. TRINH NGUYỄN

  Các nghiệp vụ đặc biệt trong chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

  I. Đầu năm: 1. Xuất toán: là nghiệp vụ làm giảm chi các khoản chi năm trước đã chi ra nhưng không hợp lệ. Nghiệp vụ: Nợ TK3118/Có TK6611 - cột nghiệp vụ chọn Xuất toán. Báo cáo ảnh hưởng: Bút toán này sẽ làm thay đổi số liệu trên các báo cáo B02-H-Phần I và F02-1H chỉ tiêu Kinh phí chưa sử...
 19. TRINH NGUYỄN

  Các nghiệp vụ đầu năm đặc biệt trong chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

  1. Xuất toán: là nghiệp vụ làm giảm chi các khoản chi năm trước đã chi ra nhưng không hợp lệ. Nghiệp vụ: Nợ TK3118/Có TK6611 - cột nghiệp vụ chọn Xuất toán. Báo cáo ảnh hưởng: Bút toán này sẽ làm thay đổi số liệu trên các báo cáo B02-H-Phần I và F02-1H chỉ tiêu Kinh phí chưa sử dụng kỳ trước...
 20. TRINH NGUYỄN

  Hướng dẫn Kiểm tra, đối chiếu báo cáo tài chính khi quyết toán cuối năm cho đơn vị HCSN

  Bước 1. Kiểm tra tính đúng đắn của Bảng cân đối tài khoản. Tham khảo chi tiết tại đây Bước 2: Kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H - Tổng hợp tình hình kinh phí đã sử dụng và đề nghị quyết toán - Phần I. Tham khảo chi tiết tại đây Bước 3: Kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H - Tổng hợp...
Top