Kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H - Phần I

TRINH NGUYỄN

Member
Thành viên BQT
Vấn đề:
Hướng dẫn, kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H - Tổng hợp tình hình kinh phí đã sử dụng và đề nghị quyết toán - Phần I,
Giải pháp:
 • Để báo cáo này lên đúng số liệu cần kiểm tra các nghiệp vụ đặc biệt (nếu có phát sinh) đã hạch toán và chọn đúng nghiệp vụ chưa?
 • Nếu có Phát sinh hạch toán Nợ TK461 thì phải kiểm tra đơn vị đã chọn đúng nghiệp vụ là Khôi phục hoặc Nộp trả chưa bằng cách tìm kiếm chứng từ, với bút toán hạch toán Nợ TK4611/Có TK4612 thì không cần chọn Khôi phục hoặc Nộp trả.
 • Có hạch toán Có TK661 --> Kiểm tra đơn vị đã chọn đúng nghiệp vụ là giảm chi, xuất toán (Vào tìm kiếm để tìm chứng từ và lưu ý nếu hạch toán Nợ TK4612/Có TK6612 nghiệp vụ là khôi phục).
 • Nếu người dùng đã có quyết toán và chưa thực hiện hạch toán trên phần mềm thì vào Sổ cái\Chứng từ NV khác\ chọn Quyết toán số dư đầu năm nhập đúng thời gian được quyết toán.
 • Chỉ tiêu số kỳ trước chuyển sang:
 • Chỉ tiêu Số kinh phí thực nhận kỳ này:
 • Chỉ tiêu Kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán:
 • Chỉ tiêu Kinh phí chưa sử dụng chuyển năm sau:
Lưu ý:

  • Sao lưu số liệu trước khi làm.
  • Kiểm tra xem dữ liệu có liên năm không để có hướng kiểm tra phù hợp (Vào Tệp/Thông tin dữ liệu/Kiểm tra Ngày bắt đầu của dữ liệu)
  • Xem công thức để biết cách lấy số liệu người sử dụng vào Tiện ích/Thiết lập báo cáo tài chính.
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top