Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bùi Thị Ngọc Bích

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Tình trạng 1: Mở chương trình báo lỗi The error is: The profile forr the user is a teamporary profile. System.security.cryptography....
upload_2017-12-8_8-33-17.png

  • Nguyên nhân: Do acconut có quyền admin hiện tại bị lỗi mà không rõ nguyên nhân.
  • Khắc phục: Tạo 1 account với quyền admin. Khởi động lại máy tính chọn người dùng là account này là được. Không cần cài lại MISA
Tình trạng 2: Mở MISA báo lỗi tiếng Anh " External component has thrown an exception..."
upload_2017-12-8_8-36-13.png

  • Nguyên nhân: Lỗi Frame hoặc lỗi win
  • Khắc phục: Gỡ frame, cài lại, khởi động lại máy tính, cài lại MISA. Nếu cài frame không được là do lỗi win-> cài lại win
Tình trạng 3: Mở MISA báo lỗi tiếng Anh: The application has failed to start because its side-by-side configration is incorrect....
upload_2017-12-8_8-36-29.png

Nguyên nhân: Không rõ nguyên nhân, máy tính có dùng phần mềm diệt virus BKAV
Khắc phục: Thoát phần mềm diệt virus, gỡ MISA cài đổi ổ là được.
Tình trạng 4: Mở MISA báo lỗi tiếng Anh: Exception has been thrown by the target of an invocation"
upload_2017-12-8_8-36-50.png

  • Nguyên nhân: Không rõ nguyên nhân
  • Khắc phục: Cài nâng cấp phiên bản mới nhất thì hết lỗi.
Tình trạng 4: Mở MISA báo lỗi tiếng Anh
upload_2017-12-8_8-37-8.png

  • Nguyên nhân: Lỗi Frame hoặc lỗi win
  • Khắc phục: Gỡ frame, cài lại, khởi động lại máy tính, cài lại MISA. Nếu cài frame không được là do lỗi win-> cài lại win
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top