Hướng dẫn sửa diễn giải Hàng khuyến mại không thu tiền trên phần mềm MISA SME.NET

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chu Kim Anh

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
- Mẫu trước khi sửa
upload_2017-12-9_9-13-52.png

- Mẫu sau khi sửa xong

upload_2017-12-9_9-13-52.png

Cách làm
1. Sửa Hóa đơn GTGT
Bước 1
: Tích vào text có tên txtInventoryItemName, kích chuột phải chọn Design

upload_2017-12-9_9-13-52.png


Bước 2: Cửa sổ câu lệnh hiện ra, sửa câu lệnh thành như sau:
{VOUCHER_DATA.Description + IIF(VOUCHER_DATA.IsPromotion Andalso NOT VOUCHER_DATA.IsAllSaleOff, " (Hàng KM không thu tiền)", "")}
upload_2017-12-9_9-13-52.png

Nhấn OK.
Bước 3: Vào File\ Save để lưu lại mẫu vừa Sửa. In mẫu để kiểm tra lại.

2. Sửa Đơn đặt hàng
Bước 1
: Tích vào text có tên txtInventoryItemName, kích chuột phải chọn Design
upload_2017-12-9_9-13-52.png


Bước 2:
Cửa sổ câu lệnh hiện ra, sửa câu lệnh thành như sau:
{Replace(VOUCHER_DATA.Description,"Hàng khuyến mại không thu tiền","Hàng KM không thu tiền")}
upload_2017-12-9_9-13-52.png

Chọn OK
Bước 3
: Vào File\ Save để lưu lại mẫu vừa Sửa. In mẫu để kiểm tra lại.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top