HD hạch toán mua hàng nhập khẩu thanh toán trước với tỷ giá khác tỷ giá tại thời điểm nhận hàng

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Chu Kim Anh

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Giải pháp:
Mô tả nghiệp vụ:
Ví dụ chúng ta có nghiệp vụ mua hàng nhập khẩu phát sinh như sau:
  • Ngày 12/01/2017 Thanh toán trước 40% tiền mua hàng cho nhà cung cấp với tỷ giá 21.150 VND/USD
  • Ngày 20/01/2017 Nhận hàng về qua cửa khẩu Hải quan áp tỷ giá là 22.000 VND/USD
  • Ngày 25/01/2017 Thanh toán nốt 60% tiền mua hàng với tỷ giá 22.250 VND/USD
Theo quy định tại Điều 51, khoản 1, mục c - Thông tư 200/2014/TT-BTC có quy định

"Khi phát sinh các khoản nợ phải trả cho người bán (bên có tài khoản 331) bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh (là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi thường xuyên có giao dịch). Riêng trường hợp ứng trước cho nhà thầu hoặc người bán, khi đủ điều kiện ghi nhận tài sản hoặc chi phí thì bên Có tài khoản 331 áp dụng tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh đối với số tiền đã ứng trước."


Và theo quy định tại Điều 69, khoản 1.5, mục a - Thông tư 200/2014/ TT- BTC quy định:

"Các tài khoản phản ánh chi phí sản xuất, kinh doanh, chi phí khác. Riêng trường hợp phân bổ khoản chi phí trả trước vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong kỳ thì chi phí được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm trả trước (không áp dụng theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm ghi nhận chi phí)."

Tuy nhiên hiện tại trên phần mềm chưa đáp ứng được nghiệp vụ trên vì vậy ta sẽ hạch toán các bút toán trên phần mềm như sau:
Cách 1:

  • Bước 1: Ngày 12/01/2017 Vào Ngiệp vụ\ Ngân hàng\ chi tiền : Hạch toán thanh toán trước 40% tiền hàng với tỷ giá 21.150 VND/USD
  • Bước 2: Ngày 20/01/2017 Vào Ngiệp vụ\ Mua hàng\ Mua hàng hóa dịch vụ\ Mua hàng nhập khẩu nhập kho ( không qua kho) và chọn hình thức thanh toán là Chưa thanh toán : Hạch toán tiền hàng với tỷ giá 22.000 VND/ USD
  • Bước 3: Vào Nghiệp vụ\ Mua hàng \ Đối trừ chứng từ để đối trừ giữa giá trị thanh toán trước với chứng từ mua hàng để phần mềm thực hiện xử lý chênh lệch tỷ gia tự động
  • Bước 4: Ngày 25/01/2017 Vào Nghiệp vụ\ Ngân hàng\ Chi tiền ( hoặc Trả tiền nhà cung cấp) thanh toán nốt 60% tiền hàng với tỷ giá 22.250
( Nếu khi thanh toán nốt 60% tiền hàng được làm trên giao diện Chi tiền thông thường thì sau khi làm bút toán này làm thêm bút toán Đối trừ chứng từ tương tự Bước 3)
  • Bước 5: Vào Nghiệp vụ\ Kho\ Kiểm kê\ Thực hiện kiểm kê lại giá trị hàng nhập kho với giá trị được tính = 40% theo tỷ giá tại thời điểm thanh toán trước + 60 % theo tỷ giá tại thời điểm nhận hàng về ( giá trị này người dùng tự tính bên ngoài để nhập vào phần mềm). Chi tiết các bước thực hiện kiểm kê kho vui lòng xem hướng dẫn tại đây
( Trường hợp người dùng không cần đánh giá lại giá trị nhập kho theo 2 tỷ giá thì có thể bỏ qua Bước 5)
Cách 2:
  • Thực hiện tương tự như trên, tuy nhiên tại Bước 2 nhập tỷ giá là tỷ giá bình quân giữa 2 lần thanh toánkhông làm Bước 5
  • Tỷ giá BQ= (40% Tiền hàng x Tỷ giá 21.150 + 60% x Tỷ giá 22.250)/ 100%
Chúc các bạn thành công!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top