Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc: Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT sai số liệu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Bùi Thị Ngọc Bích

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Giải pháp:
Hiện trạng 1: Không lên đúng số liệu Cột số 8 - DT đã cam kết chi trong kỳ
Nguyên nhân: Do đơn vị chưa lập đúng các Đề nghị Cam kết chi
Giải pháp: Do số liệu của cột này được lấy từ các cam kết chi đã lập trong kỳ, do vậy để lên được số liệu kỳ này phải thực hiện lập CKC bằng cách vào Nghiệp vụ\Kho bạc\Cam kết chi\Đề nghị Cam kết chi và lập đề nghị CKC, khi đó sẽ có số liệu trên cột này
Hiện trạng 2: Không lên đúng số liệu cột 6 - Dự toán đã sử dụng trong kỳ
Nguyên nhân: Có thể do bút toán hạch toán Có TK 46121 (để sinh đồng thời tài khoản 0081) cột nghiệp vụ đang để khác Tạm ứng hoặc Thực chi
Giải pháp:
  • Do hướng dẫn của thông tư 61/2014/TT-BTC thì số liệu cột 6 của Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT bằng số liệu cột số 5 Mẫu số 02-SDKP/ĐVDT, do vậy các bút toán hạch toán vào tài khoản 46121 phải chọn đúng 1 trong 2 hình thức Tạm ứng hoặc Thực chi tương ứng với Nghiệp vụ phát sinh
  • Thực hiện tìm kiếm các bút toán ghi có TK 46121 để sửa lại cột Nghiệp vụ là Tạm ứng hoặc Thực chi theo đúng nghiệp vụ phát sinh
Hiện trạng 3: Bảng đối chiếu dự toán bị nhảy sang các trang khác nhau với cùng một chương, loại, khoản, ....
Nguyên nhân 3: Do các nguồn kinh phí phát sinh đang nhập thông tin ở mã số cấp ngân sách khác nhau
Giải pháp: Vào danh mục nguồn kinh phí kiểm tra và sửa lại mã số cấp ngân sách cho thống nhất giống nhau.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top