Hướng dẫn: Bảo trì dữ liệu để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Mục đích: Bảo trì dữ liệu để đảm bảo toàn bộ chứng từ đã được ghi vào sổ, báo cáo.
Thực hiện thao tác Bảo trì dữ liệu:

  • Kết thúc chương trình và đồng ý Sao lưu để thực hiện việc sao lưu lại dữ liệu.
  • Đề nghị những người dùng khác đóng dữ liệu cần bảo trì (nếu có nhiều người dùng cùng làm chung một dữ liệu) để đảm bảo chỉ có 1 người truy nhập vào dữ liệu cần thực hiện bảo trì.
  • Vào menu Hệ thống\Bảo trì dữ liệu, Người dùng chọn Khoảng thời gian cần bảo trì (Nên chọn thời gian cả năm) sau đó nhấn Thực hiện.
  • Sau khi bảo trì dữ liệu, chương trình sẽ thông báo việc bảo trì dữ liệu thành công. Trường hợp thông báo là không thành công thì nhấn vào kết quả để xem nguyên nhân và sửa để chứng từ ghi sổ được đảm bảo số liệu được ghi vào sổ và báo cáo.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top