Hướng dẫn kiểm tra báo cáo B01-X Bảng cân đối tài khoản

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Giải pháp:
Biểu hiện 1:
TK 111,1121,1128 bị sai
 • Khắc phục: Xem hướng dẫn kiểm tra Tại đây
Biểu hiện 2: TK 3361, 3362 bị sai
Biểu hiện 3: TK 332, 334 bị sai
 • Khắc phục: Xem hướng dẫn kiểm tra Tại đây
Biểu hiện 4: TK 8192 bị sai
 • Nguyên nhân 1: Do hạch toán thừa hoặc thiếu chứng từ phát sinh
 • Khăc phục: Đề nghị đơn vị đối chiếu số liệu thực tế để nhập liệu đầy đủ
 • Nguyên nhân 2: Do đơn vị chưa làm thủ tục thanh toán tạm ứng, ghi thu ghi chi hoặc làm rồi nhưng ngày hạch toán của bút toán kết chuyển không đúng với kỳ thanh toán
 • Khắc phục: Vào Dự toán ngân sách/Lập bảng kê/Bảng kê thanh toán tạm ứng và bảng kê ghi thu ghi chi: Đề nghị khách hàng đối chiếu với số liệu thực tế. Trường hợp đối chiếu bút toán kết chuyển bằng cách vào bảng kê nhấn Xem TT để mở chứng từ kết chuyển có trùng với ngày của bảng kê hay không thì sửa lại. Xem hướng dẫn kiểm tra, lập bảng kê Tại đây
Biểu hiện 5: TK008 bị sai
 • Nguyên nhân:
  Do nhập sai số dư đầu năm hoặc dự toán nhận trong năm
 • Khắc phục:
 • Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu: Nhập đúng số dư TK 008
 • Vào Nghiệp vụ\Dự toán ngân sách\Dự toán chi\Nhận dự toán: Nhập đúng, đủ dự toán trong năm
Biểu hiện 6: Các tài khoản khác bị sai

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top