Báo cáo B02a-X Báo cáo tổng hợp thu theo NDKT sai số liệu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Biểu hiện 1: Cột dự toán năm bị sai tham khảo giải pháp tại đây
Biểu hiện 2:Cột Thực hiện\Trong tháng sai tham khảo giải pháp tại đây
Biểu hiện 3: Cột Thực hiện\Lũy kế từ đầu năm sai tham khảo giải pháp tại đây
Biểu hiện 4: Chỉ tiêu Thu ngân sách xã chưa qua Kho bạc sai
  • Giải thích: Cách lấy số liệu ở chỉ tiêu này phụ thuộc vào việc lựa chọn "Lấy số dư tài khoản 7192" trên tham số báo cáo. Cụ thể:
    • Nếu tích lựa chọn đó thì báo cáo sẽ lấy theo số dư đến cuối kỳ báo cáo đang in của tài khoản 7192
    • Nếu không tích lựa chọn đó thì báo cáo sẽ lấy số PSC trong kỳ TK 7192 - PSN trong kỳ TK 7192 (Nghĩa là không quan tâm đến số dư đầu kỳ (nếu có)
  • Giải pháp: Có hai cách lấy số liệu trên tùy nhu cầu của người sử dụng và lựa chọn theo giải pháp phù hợp
    Một số lưu ý:
    - Nếu có chứng từ kết chuyển cuối năm thì báo cáo có thể lên không đúng số liệu hoặc không lên số liệu bất cứ chỉ tiêu nào, đơn vị cần bỏ ghi chứng từ kết chuyển cuối năm để số liệu lên trên báo cáo.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top