Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Biểu hiện: Số dư đầu kỳ của tài khoản ngân hàng không lên, dù đã nhập số dư ban đầu
  • Nguyên nhân: Do tài khoản 112 không click chọn chi tiết theo TK ngân hàng, kho bạc
  • Giải pháp: Xóa số dư trên TK Ngân hàng hiện tại. Sau đó, Vào Danh mục\Hệ Thống Tài khoản --> Click chọn chi tiết theo tài khoản ngân hàng kho bạc. Và nhập lại số dư TK 112 chi tiết theo TK ngân hàng, kho bạc.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top