Sai số liệu bảng đối chiếu tình hình thanh toán tạm ứng lên (B08-X)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Lê Văn Cát Tường

Member
Nhân viên MISA
Biểu hiện 1: Cột tạm ứng còn lại đầu kỳ (số tạm ứng năm trước chuyển sang) không lấy được số liệu/
 • Nguyên nhân: Từ phiên bản R37 trở về trước chương trình chưa thiết lập được cách lấy số liệu này căn cứ theo tài khoản nào
 • Cách khắc phục: Sử dụng MISA Bamboo.NET 2012 R38 trở lên. Vào Nghiệp vụ/Ngân sách/Số dư tạm ứng đầu năm: nhập số tiền tạm ứng chi tiết đến mục tạm ứng 0051, 0052...
Biểu hiện 2: Cột rút tạm ứng tại kho bạc không lên số liệu hoặc lên sai số liệu so với thực tế
 • Nguyên nhân 1: Chưa hạch toán hoặc hạch toán thiếu chứng từ rút tạm ứng
 • Khắc phục: Vào Tìm kiếm; tìm điều kiện có TK 1121, nghiệp vụ Tạm ứng hoặc Nợ TK 8192/Có TK 1121 nghiệp vụ Chi từ tạm ứng cùng kỳ in báo cáo xem đã đúng chưa, nếu chưa thì nhập bổ sung
 • Nguyên nhân 2: Chứng từ rút tạm ứng kho bạc hạch toán không đúng điều kiện tối thiểu là Nợ TK 111, 331../Có TK 1131 chi tiết Nguồn, Chương, Khoản, Mục (0051, 0052..), nghiệp vụ Tạm ứng, mã thống kê (Chi hoạt động, chi XDCB..) hoặc Nợ TK 8192/Có TK 1121, nghiệp vụ Chi từ tạm ứng, chi tiết Nguồn, Chương, Khoản, Tiểu mục , mã thống kê.
 • Khắc phục: Vào tìm kiếm như trong khắc phục của nguyên nhân 1, thấy chứng từ sai điều kiện thì sửa lại cho đúng điều kiện như trên (đặc biệt thường gặp tình huống không chọn mã thống kê)
Biểu hiện 3: Cột Thanh toán tạm ứng không lên số liệu hoặc lên thiếu số liệu
 • Nguyên nhân 1: Do đơn vị chưa lập bảng kê và thanh toán tạm ứng
 • Khắc phục: Vào Dự toán ngân sách/Lập bảng kê/Danh sách bảng kê thanh toán tạm ứng xem trong kỳ báo cáo đã có bảng kê thanh toán tạm ứng chưa, nếu có rồi thì ô Đã thanh toán đã tích chưa. Nếu chưa có bảng kê thì phải lập bảng kê và nhấn Thanh toán, nếu có bảng kê rồi mà chưa tích nút Đã thanh toán thì cần mở bảng kê lên và nhấn nút Thanh toán để phần mềm kết chuyển Nợ TK 8142/Có TK 8192
 • Nguyên nhân 2: Do đơn vị đã làm thủ tục thanh toán tạm ứng nhưng khi thanh toán lại để sai ngày hạch toán của chứng từ kết chuyển.
 • Khắc phục: Vào Dự toán ngân sách/Lập bảng kê/Danh sách bảng kê thanh toán tạm ứng: Mở bảng kê của kỳ báo cáo lên, nhấn nút Xem TT (xem chứng từ kết chuyển) và kiểm tra ngày thanh toán đã đúng kỳ báo cáo chưa, nếu chưa thì sửa lại.
 • Nguyên nhân 3: Do chứng từ kết chuyển Nợ TK 8142/Có TK 8192 bị sai nghiệp vụ, đúng phải là Thanh toán tạm ứng kho bạc (Đây thường là do lỗi chương trình ở 1 phiên bản nào đó nhưng dù nâng cấp vẫn không xử lý được do chứng từ đã được hạch toán rồi)
 • Khắc phục: Vào tìm kiếm tìm Nợ TK 8142/Có TK 8192 và kiểm tra nghiệp vụ xem đã đúng là Thanh toán tạm ứng kho bạc chưa, nếu chưa thì vào Dự toán ngân sách/Lập bảng kê/Danh sách bảng kê thanh toán tạm ứng: Mở bảng kê của kỳ báo cáo lên, nhấn nút Xem TT (xem chứng từ kết chuyển) và xóa chứng từ đi, nhấn Thanh toán lại (lưu ý trước đó nâng cấp lên phiên bản mới)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top