Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Biểu hiện: Khách hàng muốn chuyển nguồn đã hạch toán trên các chứng từ phát sinh, dự toán, và số dư
Giải pháp:
Vào Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí: Sau đó, click chọn nguồn cần chuyển và nhấn nút "Chuyển nguồn" trên thanh công cụ
Chương trình sẽ xuất hiện bảng "Chuyển nguồn hạch toán"
Tại cột "Từ Nguồn" click chọn các nguồn cần chuyển đi
Tại cột "Đến Nguồn" click chọn nguồn cần chuyển đến

Lưu ý:
- Có thể Click các tùy chọn chuyển số dư, chuyển dự toán thu (chi) theo MLNS, chuyển phát sinh. Chọn thêm khoảng thời gian của chứng từ phát sinh cần chuyển.
- Tích chọn Xóa nguồn sau khi chuyển (nếu muốn)
Nhấn <<Đồng ý>> để chuyển Nguồn
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top