Hướng dẫn kiểm tra báo cáo B03b - X Báo cáo tổng hợp chi NSX theo mục lục NSNN

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Lê Văn Cát Tường

Member
Nhân viên MISA
Biểu hiện: Số liệu lên sai, thừa hoặc thiếu
Giải pháp:
  • Cách 1: Vào tìm kiếm, điều kiện tìm theo thời gian cùng kỳ với báo cáo, tìm Nợ TK 8142 theo MLNS bị sai => Xuất danh sách chứng từ tìm được ra excel (ở ngay giao diện tìm) => Đơn vị đối chiếu số liệu chi tiết tìm được với số liệu thực tế và chỉ ra chứng từ sai để xóa, số thiếu thì nhập liệu bù.
  • Cách 2: Vào Báo cáo\Sổ chuyên dùng cho các hoạt động của xã\S05-X Sổ chi ngân sách xã => in kỳ báo cáo sai với thông tin Chương, Khoản, tiểu mục bị sai => Đơn vị đối chiếu với số liệu thực tế để nhập bù hoặc xóa chứng từ thừa.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top