Hướng dẫn Kiểm tra, đối chiếu báo cáo tài chính khi quyết toán cuối năm cho đơn vị HCSN

TRINH NGUYỄN

Member
Thành viên BQT
Bước 1. Kiểm tra tính đúng đắn của Bảng cân đối tài khoản. Tham khảo chi tiết tại đây

Bước 2: Kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H - Tổng hợp tình hình kinh phí đã sử dụng và đề nghị quyết toán - Phần I. Tham khảo chi tiết tại đây
Bước 3:
Kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H - Tổng hợp tình hình kinh phí đã sử dụng và đề nghị quyết toán - Phần II, và báo cáo F02-1H - Chi tiết Chi hoạt động đề nghị quyết toán. Tham khảo chi tiết tại đây
Bước 4: Kiểm tra tính đúng đắn của báo cáo đối chiếu kho bạc. (Mẫu số 01-SDKP/ĐVDT và 02-SDKP/ĐVDT) - Có thể đơn vị không cần đối chiếu báo cáo này vì thường lúc này đơn vị đã đối chiếu xong với Kho bạc và có bảng xác nhận của Kho bạc. Tham khảo chi tiết tại đây
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top