Hướng dẫn kiểm tra báo cáo B03a - X Báo cáo tổng hợp thu NSX theo mục lục NSNN

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Biểu hiện: Số liệu lên sai, thừa hoặc thiếu
Giải pháp:
  • Cách 1: Vào tìm kiếm, điều kiện tìm theo thời gian cùng kỳ với báo cáo, tìm Có TK 7142 theo MLNS bị sai => Xuất danh sách chứng từ tìm được ra excel (ở ngay giao diện tìm) => Đơn vị đối chiếu số liệu chi tiết tìm được với số liệu thực tế và chỉ ra chứng từ sai để xóa, số thiếu thì nhập liệu bù.
  • Cách 2: Vào Báo cáo\Sổ chuyên dùng cho các hoạt động của xã\S04-X Sổ thu ngân sách xã (mẫu dọc) => in kỳ báo cáo sai với thông tin Chương, Khoản, tiểu mục bị sai => Đơn vị đối chiếu với số liệu thực tế để nhập bù hoặc xóa chứng từ thừa.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top