Chuyển máy tính cho đơn vị con phải thực hiện ở đâu trên phần mềm

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Tiết Nguyễn

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
  • Khi có tài sản Máy tính muốn điều chuyển cho đơn vị con,hoặc sáp nhập đơn vị cán bộ QLTS sẽ thực hiện thêm mới chứng từ Ghi giảm và chọn đến tài sản Máy tính

  • Trên chứng từ Ghi giảm, chọn Hình thức ghi giảm là Điều chuyển, sau đó Cất chứng từ ghi giảm


  • Trong trường hợp, đơn vị muốn chuyển nhanh thông tin tài sản điều chuyển đi này cho đơn vị nhận tài sản, cán bộ QLTS thực hiện chức năng Xuất khẩu để lấy ra tệp excel có chứa thông tin của tài sản và gửi cho đơn vị nhận điều chuyển để nhập khẩu vào bằng cách vào Tiện ích\Xuất khẩu theo mẫu mặc định
 

Đính kèm

  • 54.9 KB Lượt xem: 64
  • 47.1 KB Lượt xem: 57
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top