Báo cáo danh sách tài sản cố định không đúng số liệu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Tiết Nguyễn

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
  • Biểu hiện: Phần danh sách quản lý tài sản (hoặc in báo cáo tài sản) thì số liệu thiếu về số lượng và giá trị so với năm trước
  • Nguyên nhân 1: Do chưa thực hiện chuyển loại tài sản cố định theo TT 162/2014/TT-BTC.
  • Khắc phục 1: Thực hiện chuyển loại tài sản cố định theo thông tư 162/2014/TT-BTC xem hướng dẫn chi tiết tại đây
  • Nguyên nhân 2: Đã thực hiện chuyển loại tài sản cố định theo TT 162/2014/TT-BTC nhưng không thành công do một số Tài sản chưa được kê khai gửi cấp trên phê duyệt (tài sản chưa được kê khai có thể do ghi tăng, điều chỉnh).
  • Khắc phục 2: Đăng nhập vào phần mềm Quản lý tài sản, chọn năm làm việc là 2014, Vào Báo cáo\Báo cáo chọn Báo cáo gửi đơn vị cấp trên, chọn lập báo cáo, chọn kỳ báo cáo là tháng là tháng 12 lập báo cáo tương ứng và gửi cấp trên để phê duyệt, sau khi cấp trên phê duyệt thì thực hiện chuyển đổi loại Tài sản cố định theo thông tư 162/2014/TT-BTC.
Lưu ý: Theo quy định tại Thông tư 245/2009/TT-BTC, Thông tư 09/2012/TT-BTC và Nghị định 52/2009/NĐ-CP bắt buộc phải kê khai với những tài sản cố định là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp và xe ô tô hoặc tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên.
Chi tiết báo cáo kê khai như sau.

  • Với tài sản ghi tăng thì lập báo cáo Tháng gửi cấp trên tương ứng.
- Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (đất, nhà) lập báo cáo Mẫu số 01-ĐK_TSNN.
- Xe ô tô lập báo cáo Mẫu số 02-ĐK_TSNN.
- Tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên lập báo cáo Mẫu số 03-ĐK_TSNN.

  • Với tài sản thay đổi hoặc đánh giá lại thì lập báo cáo Tháng gửi cấp trên tương ứng.
- Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp (đất, nhà) lập báo cáo Mẫu 04b-ĐK_TSNN.
- Xe ô tô lập báo cáo Mẫu 04c-ĐK_TSNN.
- Tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên lập báo cáo Mẫu 04d-ĐK_TSNN.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top