Cập nhật tài sản theo Thông tư 162 tại sao vừa có tự động chuyển và người dùng tự chuyển

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Tiết Nguyễn

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
  • Theo Thông tư số 162/2014/TT-BTC ban hành từ ngày 06/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2015 có quy định lại hệ danh mục Loại tài sản và Thời gian sử dụng tương ứng

  • Do trên danh mục Loại tài sản mới, không còn tương ứng với các loại tài sản theo QĐ 32/2006
(Ví dụ:

  • Theo QĐ 32/2006, có Loại Nhà cấp I, nhà đặc biệt; nhưng tại TT 162/2014 quy định tách thành 2 loại là Biệt thư và Nhà cấp I

  • Hoặc Máy vi tính theo QĐ 32/2006 được tách thành Máy vi tính để bàn và Máy vi tính xách tay theo TT 162/2014, …)
  • Vì vậy, những tài sản đã thuộc loại như trên, phần mềm sẽ không thể tự động thực hiện chuyển đổi được, và cán bộ hộ tịch cần chọn chuyển đổi sang loại tài sản mới tương ứng cho từng tài sản đó
  • Với những trường hợp, có sự tương đồng giữa QĐ 32/2006 và TT 162/2014 thì khi chuyển đổi phần mềm sẽ tự động chuyển sang loại tài sản mới tương ứng
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top