Hướng dẫn cập nhật thông tư 162/2014/TT-BTC phần mềm Quản lý tài sản

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Tiết Nguyễn

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Hướng dẫn chuyển loại tài sản cố định theo thông tư 162/2014/TT-BTC trên Phần mềm Quản lý tài sản
  • Ý nghĩa: Giúp thực hiện chuyển đổi loại tài sản từ năm 2014 trở về trước sang loại tài sản mới quy định theo thông tư 162/2014/TT-BTC để thực hiện theo dõi và quản lý theo loại tài sản mới từ năm 2015 trở về sau.
  • Cách thực hiện:
Xem hướng dẫn chi tiết tại đâyhttp://help.qlts.vn/01130000.htm
Lưu ý: Trong trường hợp chuyển loại tài sản cố định theo thông tư 162/2014/TT-BTC nhầm, sai muốn hủy chuyển đổi để chuyển đổi lại thì xem tài liệu hướng dẫn tại đây
 
Phần mềm Kế toán - MISA SME | Phần mềm Kế toán Online - MISA AMIS Kế toán
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top