In báo cáo tài sản riêng từng nguồn khi ghi tăng 2 nguồn được không, tính hao mòn thì như thế nào

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Tiết Nguyễn

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
  • Phần mềm cho phép khai báo tài sản theo nhiều nguồn hình thành. VD trong trường hợp trên
  • Tại phần nguyên giá, chia thành 2 dòng:
    • Một dòng, chọn Nguồn hình thành là Ngân sách tự chủ , với số tiền là 50% tổng Nguyên giá

    • Một dòng, chọn Nguồn HP, với số tiền là 50% Nguyên giá
upload_2017-12-7_17-50-24.png

  • Để in báo cáo theo nguồn, cán bộ QLTS thực hiện in báo cáo trong Báo cáo\Danh sách tài sản theo nguồn hình thành
upload_2017-12-7_17-50-25.png


  • Tài sản trên vẫn thực hiện tính hao mòn theo tổng nguyên giá như các tài sản thông thường khác
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top