Khi nào cần qua chức năng ghi tăng để thực hiện ghi tăng

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Tiết Nguyễn

Member
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
  • Trong trường hợp tài sản khi khai báo mới và đồng thời được tích Tự động ghi tăng; thì sau khi Cất tài sản, cán bộ QLTS không cần phải vào chức năng Ghi tăng để chọn đến ghi tăng cho tài sản

  • Chức năng Ghi tăng được sử dụng khi đơn vị muốn ghi tăng nhiều tài sản cùng lúc (VD: đơn vị khai báo tài sản trong kỳ tới cuối kỳ mới thực hiện ghi tăng, hoặc đơn vị nhập khẩu nhiều tài sản có trạng thái chưa ghi tăng)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top