TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP PHẦN MỀM QLTS.VN MÙA QUYẾT TOÁN

Nguyễn Thị Diễm Ngọc

Moderator
Nhân viên MISA
I. ĐĂNG NHẬP BÁO SAI MẬT KHẨU

1. Tôi không nhớ (không biết) mật khẩu đăng nhập vào QLTS thì phải làm thế nào ? Xem tại đây
2. Tôi không đăng nhập được vào phần mềm tài sản thì làm thế nào? Xem tại đây

II. GHI TĂNG TÀI SẢN

1. Tôi muốn khai báo thêm tài sản trên phần mềm thì làm thế nào? Xem tại đây
2. Làm thế nào để nhập khẩu tài sản từ excel lên phần mềm QLTS? Xem tại đây
3. Tôi muốn chuyển tài sản từ MISA Mimosa.NET lên phần mềm QLTS thì làm thế nào? Xem tại đây
4. Tôi muốn chuyển tài sản từ MISA Bamboo.NET lên phần mềm QLTS.VN thì làm thế nào? Xem tại đây
5. Làm thế nào để sửa lại hoặc xóa tài sản do nhập không đúng? Xem tại đây
III. ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN

1. Tài sản tôi mang đi nâng cấp, sửa chữa thì làm thế nào để thao tác trên phần mềm? Xem tại đây
2. Tôi muốn thay đổi thông tin diện tích đất, nhà thì làm thế nào trên phần mềm? Xem tại đây
3. Tôi điền nhầm diện tích ở phần số lượng của tài sản đã khai báo ở các năm trước mà không sửa được, làm thế nào để sửa lại cho đúng? Xem tại đây
4. Tôi không tìm được một số tài sản khi thực hiện đánh giá lại thì làm thế nào? Xem tại đây
IV. GHI GIẢM TSCĐ

1. TSCĐ không đủ điều kiện muốn chuyển thành CCDC thì làm thế nào trên phần mềm? Xem tại đây
2. Tôi có thanh lý tài sản thì làm thế nào trên phần mềm? Xem tại đây
3. Tôi không tìm được một số tài sản khi thực hiện chuyển đổi từ TSCĐ thành CCDC thì làm thế nào? Xem tại đây
4. Làm thế nào để ghi giảm TSCĐ có số lượng >2? Xem tại đây
V. TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN

1. Làm thế nào để tính hao mòn tài sản trên phần mềm? Xem tại đây
VI. KIỂM KÊ TÀI SẢN CUỐI NĂM

1. Tôi in báo cáo kiểm kê tài sản cố định không lên số liệu thì làm thế nào? Xem tại đây
VII. KẾT NỐI QLTS.VN VỚI PM KẾ TOÁN MIMOSA

1. Làm thế nào để lấy chứng từ phát sinh (tăng, giảm, đánh giá lại, khấu hao, hao mòn TSCĐ) từ phần mềm QLTS sang Mimosa? Xem tại đây
2. Làm thế nào khi lấy chứng từ hạch toán hao mòn từ QLTS sang Mimosa thấy hạch toán chưa đúng nghiệp vụ? Xem tại đây
3. Tôi muốn chứng từ hao mòn TSCĐ lấy xuống MISA Mimosa.NET không phải sửa tay lại hạch toán do chọn sai nguồn hình thành thì làm thế nào? Xem tại đây
VIII. KẾT NỐI QLTS.VN VỚI PM KẾ TOÁN BAMBOO

1. Làm thế nào lấy số liệu từ phần mềm QLTS.VN về phần mềm MISA Bamboo.NET 2020? Xem tại đây
 
Sửa lần cuối:
Top