Tôi in báo cáo kiểm kê tài sản cố định không lên số liệu thì làm thế nào?

Nguyễn Thị Diễm Ngọc

Moderator
Nhân viên MISA
Vấn đề: Khi in Báo cáo kiểm kê không có số liệu vì đơn vị chưa thực hiện lập chứng từ kiểm kê tài sản

34.png


Giải pháp:
  • Bạn vào Kiểm kê, nhấn Thêm chứng từ kiểm kê cho các bộ phận, sau đó Cất chứng từ kiểm kê vừa thêm. Có thể kiểm kê cho Tất cả bộ phận hoặc riêng từng bộ phận sử dụng
35.png

  • Tại chứng từ kiểm kê bạn nhấn vào Báo cáo để in Báo cáo kiểm kê TSCĐ hoặc Biên bản kiểm kê tài sản cố định
36.png

  • Trường hợp muốn hiển thị thông tin ban kiểm kê trên báo cáo bạn khai báo thêm thông tin Ban kiểm kê như sau:
38.png
 
Top