Tôi muốn khai báo thêm tài sản trên phần mềm thì làm thế nào?

Nguyễn Thị Diễm Ngọc

Moderator
Nhân viên MISA
Bước 1: Khai báo thông tin Tài sản ở phần Thông tin chung
 • Nhập các thông tin bắt buộc có dấu (*) và các thông tin khác (nếu có)
 • Tại phần Nguyên giá nhớ chọn đúng nguồn hình thành và điền giá trị nguyên giá của TSCĐ
 • Nếu tài sản có tính khấu hao bạn xem hướng dẫn tại đây
 • Nhập nguồn hình thành, giá trị tài sản
+ Để nhập giá trị Tài sản điều chuyển từ cấp trên, sáp nhập đơn vị đã được tính hao mòn, trích khấu hao bạn xem hướng dẫn tại đây
+ Tài sản hình thành từ nhiều nguồn bạn xem hướng dẫn tại đây
21.png
Bước 2: Khai báo Thông tin Kê khai
 • Khai báo TSCĐ là nhà, đất: Nhập các thông tin bắt buộc có dấu (*) và các thông tin khác (nếu có):
  Ở phần Hiện trạng sử dụng, điền số diện tích vào mục đích sử dụng tài sản đó
22.png

 • Khai báo TSCĐ là ô tô: Nhập các thông tin bắt buộc có dấu (*) và các thông tin khác (nếu có):
  Ở phần Hiện trạng sử dụng, tích vào mục đích sử dụng TSCĐ
24.png

 • Khai báo các TSCĐ khác
  Ở phần Hiện trạng sử dụng, tích vào mục đích sử dụng TSCĐ
23.png

Bước 3: Khai báo Thông tin công khai , Thông tin khác (nếu có)

25.png


Bước 4: Nếu là tài sản mới phát sinh trong năm (Căn cứ theo năm theo dõi) thì tích vào ô Tự động ghi tăng để phần mềm tự sinh ra Chứng từ ghi tăng và Nhấn Cất

26.png


Lưu ý:
+ Trường hợp không tích ô Tự động ghi tăng cho những tài sản mới phát sinh trong năm thì Anh(Chị) xem hướng dẫn Ghi tăng tại đây
+ Trường hợp mua tài sản theo lô ví dụ mua 1 lúc 10 máy vi tính mà không muốn khai báo từng mã tài sản anh/chị xem hướng dẫn tại đây
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top