Tôi điền nhầm diện tích ở phần số lượng của tài sản đã khai báo ở các năm trước mà không sửa được, làm thế nào để sửa lại cho đúng?

Nguyễn Thị Diễm Ngọc

Moderator
Nhân viên MISA
Vấn đề: Đơn vị điền nhầm diện tích ở phần số lượng ở tài sản đã khai báo từ rất lâu và không sửa tay được do đã có các chứng từ trước đó

Giải pháp:
  • Bước 1: Vào Đánh giá lại tài sản, chọn tài sản cần đánh giá lại
18.png

  • Bước 2: Chọn phần Thông tin hao mòn/khấu hao, điền lại Số lượng là 1
20.png
 
Sửa lần cuối:
Top