Làm thế nào để ghi giảm TSCĐ có số lượng >2?

Nguyễn Thị Diễm Ngọc

Moderator
Nhân viên MISA
Vấn đề: Đơn vị có TSCĐ đang để số lượng lớn hơn 2 do khi khai báo TSCĐ khai báo chung vào cùng 1 TSCĐ, hiện tại muốn ghi giảm số lượng là 1 để thanh lý, nhượng bán.

Giải pháp:

Bước 1:
Chuyển tài sản theo lô để tách các tài sản ra thành nhiều tài sản con. Thao tác này sẽ chia đều đơn giá cho các tài sản dựa theo số lượng khai báo trên tài sản mẹ ban đầu. Xem hướng dẫn tại đây

Bước 2: Sang phần ghi giảm tài sản theo hướng dẫn tại đây, lưu ý khi ghi giảm Chọn tài sản theo lô

33.png
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top