Tôi muốn chuyển tài sản từ MISA Bamboo.NET lên phần mềm QLTS.VN thì làm thế nào?

Nguyễn Thị Diễm Ngọc

Moderator
Nhân viên MISA
Vấn đề: Trước kia nhập tài sản ở phần mềm MISA Bamboo.NET giờ muốn chuyển TSCĐ lên phần mềm QLTS.VN

Giải pháp:

  • Bước 1: Mở phần mềm QLTS.VN: Khai báo trong Danh mục\Bộ phận sử dụng tài sản tương ứng với Danh mục\Phòng ban (có phát sinh sử dụng tài sản) giống trên phần mềm MISA Bamboo.NET. Hoặc khai báo Bộ phận sử dụng tài sản theo danh sách mới và trong quá trình Nhập khẩu thì thực hiện ghép trường.
47.png

  • Bước 2: Mở phần mềm MISA Bamboo.NET : vào Tệp/Xuất khẩu dữ liệu ra Excel\Danh mục Tài sản cố định\ Bấm biểu tượng
    48.png
    để chọn đường dẫn lưu tệp
    và nhấn Thực hiện.
49.png

  • Bước 3: Mở phần mềm QLTS.VN: vào Tài sản\Nhập khẩu danh sách tài sản: Thực hiện theo tại đây
Lưu ý:
+ Các tài sản được nhập khẩu vào phần mềm QLTS, nếu là tài sản mới ghi tăng trong năm, thì phần mềm sẽ không tự động ghi tăng.
+ Sau khi nhập khẩu, cán bộ QLTS có thể lập chứng từ ghi tăng cho các tài sản chưa ghi tăng trên phần mềm theo hướng dẫn tại đây
 
Top