TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI KẾT NỐI MISA BAMBOO.NET VỚI QLTS.VN MÙA QUYẾT TOÁN

Nguyễn Thị Diễm Ngọc

Moderator
Nhân viên MISA
I. ĐĂNG NHẬP BÁO SAI MẬT KHẨU

1. Tôi không nhớ (không biết) mật khẩu đăng nhập vào QLTS thì phải làm thế nào ? Xem tại đây
2. Tôi không đăng nhập được vào phần mềm tài sản thì làm thế nào? Xem tại đây

II. GHI TĂNG TÀI SẢN

1. Tôi muốn khai báo thêm tài sản trên phần mềm thì làm thế nào? Xem tại đây
2. Làm thế nào để nhập khẩu tài sản từ excel lên phần mềm QLTS? Xem tại đây
3. Tôi muốn chuyển tài sản từ MISA Bamboo.NET lên phần mềm QLTS.VN thì làm thế nào? Xem tại đây
4. Làm thế nào để sửa lại hoặc xóa tài sản do nhập không đúng? Xem tại đây
III. ĐÁNH GIÁ LẠI TÀI SẢN

1. Tài sản tôi mang đi nâng cấp, sửa chữa thì làm thế nào để thao tác trên phần mềm? Xem tại đây
2. Tôi muốn thay đổi thông tin diện tích đất, nhà thì làm thế nào trên phần mềm? Xem tại đây
3. Tôi điền nhầm diện tích ở phần số lượng của tài sản đã khai báo ở các năm trước mà không sửa được, làm thế nào để sửa lại cho đúng? Xem tại đây
4. Tôi không tìm được một số tài sản khi thực hiện đánh giá lại thì làm thế nào? Xem tại đây
IV. GHI GIẢM TSCĐ

1. TSCĐ không đủ điều kiện muốn chuyển thành CCDC thì làm thế nào trên phần mềm? Xem tại đây
2. Tôi có thanh lý tài sản thì làm thế nào trên phần mềm? Xem tại đây
3. Tôi không tìm được một số tài sản khi thực hiện chuyển đổi từ TSCĐ thành CCDC thì làm thế nào? Xem tại đây
4. Làm thế nào để ghi giảm TSCĐ có số lượng >2? Xem tại đây
V. TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN

1. Làm thế nào để tính hao mòn tài sản trên phần mềm? Xem tại đây
VI. KIỂM KÊ TÀI SẢN CUỐI NĂM

1. Tôi in báo cáo kiểm kê tài sản cố định không lên số liệu thì làm thế nào? Xem tại đây
VII. KẾT NỐI QLTS.VN VỚI PM KẾ TOÁN BAMBOO

1. Làm thế nào lấy số liệu từ phần mềm QLTS.VN về phần mềm MISA Bamboo.NET 2020? Xem tại đây

VIII. HƯỚNG DẪN IN BÁO CÁO VÀ ĐỐI CHIẾU BÁO CÁO

1. Muốn in báo cáo cuối năm và gửi báo cáo lên cấp trên thì làm thế nào? Xem tại đây
2. Hướng dẫn cách lấy số liệu báo cáo công khai và kê khai theo thông tư 144. Xem tại đây
3. Hướng dẫn đối chiếu nguyên giá giữa Sổ tài sản cố định và danh sách tài sản để phát hiện chênh lệch nếu có. Xem tại đây
CÁC KÊNH HỖ TRỢ
Nếu có vướng mắc cần được giải pháp và hỗ trợ, mời Quý khách sử dụng kênh hỗ trợ:
  • Giải đáp miễn phí qua Cộng đồng hỗ trợ MISA qua facebook Tại đây
  • Tham gia đào tạo/giải đáp trực tuyến miễn phí qua Zoom hàng tuần Tại đây
  • Xem hướng dẫn qua Video trên kênh Youtube Tại đây
  • Sử dụng tổng đài tư vấn hỗ trợ (Cước phí: 3.000đ/phút) Tại đây
  • Sử dụng dịch vụ kế toán ASP: Tại đây

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top